شرط بندی خوش شانس چه چیزی شما را در قمار خوش شانس می کند؟

شرط بندی خوش شانس چه چیزی شما را در قمار خوش شانس می کند؟

چه چیزی شما را در قمار خوش شانس می کند؟

شهود شـما میتواند گاهی اوقات خیلی بـه شـما کمک کند.خوب اسـت بدانید چه زمانی باید قمار را متوقف کنید.تا بـه حال فکر کرده‌اید کـه چرا عده اي از شرط بندی خوش شانس ترند؟ خوب ؛ این سوالی اسـت کـه ذهن اکثر مردم در قمارخانه هاي‌ زنده یا آنلاین در ایالات متحده را بـه ذهن خطور می‌کند . و تا زمانی کـه قمار آنلاین وجود داشته اسـت ؛ مردم همیشه سعی در یافتن راه هایي برای خوش شانسی داشته اند.

 

اما آیا نقش شانس در قمار آن قدر بزرگ اسـت؟ اگر چه عده اي از بازی ها صرفاً بـه مهارت شـما بستگی دارد ؛ اما بـه نظر می‌رسد عده اي از افراد بیشتر از دیگران برنده میشوند. شاید انها فقط از برخی خرافات قمار استفاده میکنند ؟ یا روش دیگری برای توضیح شانس انها در هنگام قمار وجوددارد؟ خواهیم دید.

 

چرا برخی از قمار بازها از دیگران خوش شانس ترند؟ این همه تصادفی است

وقتی یک قمارباز تازه وارد ناگهان بـه برنده تمام پولها برخورد میکند ؛ همه ی افراد در اطراف این سوال را شروع می‌کنند کـه “چگونه؟” ؛ “چگونه او اینکار را انجام داده اسـت؟” و مطمئناً ؛ آن ها فکر می‌کنند کـه چگونه این فرد این شانس را پیدا کرده اسـت. اما در مورد کسانی کـه بـه امید برخورد با برنده تمام پولها وارد سایت هاي‌ قمار آنلاین در ایالات متحده میشوند ؛ چه می‌کنید؟ شـما ناخواسته بـه این فکر می‌کنید کـه چرا بعضی از قماربازها از بقیه خوش شانس ترند.

 

خبر این اسـت – شـما نمی‌توانید برای پیروزی خود دستگاهی تنظیم کنید. هیچ یک از دستگاه ها نمیتوانند اعداد را مثلا در قرعه کشی پیشبینی کنند. بنابر این ؛ این کاملا تصادفی اسـت. حال شـما تصمیم میگیرید کـه خبر خوبی برای شـما باشد یا بد.

 

با این وجود ؛ اگر هرروز بـه بازی خود ادامه دهید ؛ بازهم شانس پیروزی شـما را افزایش میدهد. این بـه این دلیل ساده اسـت کـه هرچه بیشتر بازی کنید ؛ احتمال پیروزی شـما بیشتر خواهد بود. بنابر این ؛ اگر بدون وقفه بازی کنید ؛ احتمال حضور در مکان مناسب در زمان مناسب بسیار بیشتر اسـت. اما این فقط یک مثال اسـت ؛ اینکار را نکنید ؛ باید استراحت کنید.

 

از قدرت ذهن خود استفاده کنید

شاید ؛ شرط بندی خوش شانس در واقع از برخی خرافات قمار استفاده می‌کنند.یکی از ان خرافات این اسـت کـه انها مدام بـه پیروزی خود ایمان می آورند. نگرش منفی هرگز شـما را برنده نخواهد کرد.و این یکی از دلایلی اسـت کـه عده اي از قماربازان از بقیه خوش شانس ترند. بـه قول خودشان قدرت ذهن. شاید بتوانید ان را امتحان کنید؟

شرط بندی خوش شانس _ چه چیزی شما را در قمار خوش شانس می کند؟

تجربه قمار بسیار مهم است

اگر بـه اندازه کافی طولانی قمار کرده‌اید ؛ از لبه خانه اطلاع دارید. این همان عبارت “خانه همیشه برنده اسـت” از آن جاست. شانس خانه در برابر شـما جمع شده اسـت. بنابر این ؛ اگر همیشه فقط بـه شانس خود اعتماد کنید ؛ در بلند مدت سودآور نخواهید ماند.

 

البته اگر قمار را بـه عنوان یک سرگرمی طولانی مدت درنظر بگیرید. و این چیزی اسـت کـه وجوددارد – اگر چه تعداد زیادی بازی شانس در کازینوهای آنلاین وجوددارد ؛ اما این بدان معنا نیست کـه شانس شـما همیشه یکسان اسـت. بسته بـه بازی کـه انتخاب میکنید متفاوت هستند.

 

همچنین بسته بـه مهارت هایي کـه دارید متفاوت هستند. اگر بدون دانستن هیچ استراتژی یا نکته یا حتی خود قوانین شروع بـه بازی کنید ؛ مطمئناً ضرر خواهید کرد. و بیش از کسانی کـه همه ی این‌ها را میدانند ضرر خواهید کرد. هرچه بیشتر بازی کنید ؛ می‌توانید بازی را آنالیز کنید.

 

بنابر این ؛ شـما در مورد ان بیشتر می آموزید. ودر قمار آنلاین فرصت هاي‌ زیادی برای تمرین مهارت هاي‌ شـما وجوددارد. برای تسلط بر مهارت هایي کـه دارید از پاداش هاي‌ قمار آنلاین در ایالات متحده استفاده کنید. یا این کـه فقط بازی را بفهمیم. شـما می‌توانید پاداش هاي‌ عالی ؛ تبلیغات قمار آنلاین در ایالات متحده و بهترین شانس شرط بندی را در سیگاری بت Casino پیدا کنید.بنابر این ؛ یکی از دلایلی کـه عده اي از قماربازان از بقیه خوش شانس ترند ؛ فقط تجربه عده اي از قماربازان اسـت. بـه همین سادگی.

 

چرا برخی از قمار بازها از دیگران خوش شانس ترند؟

برخی فقط شهود بهتری دارند

 

چند بار در زندگی شما شهود شما کاملاً کار کرده است؟

توضیح ان حتی سخت اسـت ؛ درست اسـت؟ اما می‌توانید از ان در قمار استفاده کنید.

 

بعضی از بازی ها نیازی به مهارت شما ندارند. پس ، چرا سعی نمی کنید از شهود استفاده کنید؟

این ممکن اسـت گاهی اوقات کمک کند.

 

بنابر این ؛ فقط لازم اسـت ذهن خودرا آزاد کنید و بـه انچه بـه شـما می‌گوید اعتماد کنید. تمام آمارها ؛ استراتژی ها و غیره را فراموش کنید فقط روی احساسات خود تمرکز کنید.اما ؛ سعی کنید هر جلسه قمار خودرا بـه مبارزه با حس اضافی تبدیل نکنید.

 

شما می توانید روی شانس خود کار کنید

مهم نیست کـه در پایان چه مسیری را انتخاب کنید ؛ باید یک نکته مهم را بخاطر بسپارید. در قمار چیزی بـه نام شانس وجود ندارد. و مردم بـه افراد خوش شانس و بدشانس تقسیم نمی‌شوند. طبیعتاً همان شانس پیروزی را دارید کـه افرادی کـه اخیراً با آن ها چت کرده‌اید. مخصوصاً اگر صحبت از بازی هاي‌ شانس باشد. بنابر این ؛ دلیل خوش شانس بودن برخی قماربازان از دیگران این نیست کـه بـه شانس فرد اعتماد کنید.

 

چه کاری انجام میدهید و چه نگرشی را حفظ میکنید تا یک موضوع خوش شانس باشد. حتی امروز ممکن اسـت از فردا خوش شانس باشید.با این وجود ؛ اگر بازی هاي‌ مهارتی را انتخاب کنید ؛ بازرسی بیشتری بر نتیجه بازی خواهید داشت. بنابر این ؛ مدتی را بـه تمرین مهارت هاي‌ خود اختصاص دهید. قبل از شروع بازی تحقیق درستی انجام دهید. موارد مهمی را کـه باید در مورد قمار بدانید ؛ تجزیه و تحلیل کنید . و بـه دنبال ترفندهای کازینو باشید تا بهتر بازی کنید.

شرط بندی خوش شانس _ چه چیزی شما را در قمار خوش شانس می کند؟

شرط بندی خوش شانس

برخی فقط می دانند چه موقع باید متوقف شود

در این جا اتفاق دیگری اسـت کـه ممکن اسـت هنگام قمار برای شـما رخ داده باشد. شـما مدتی بازی کرده‌اید و چندین بار پشت سر هم برنده شده اید و یک تغییر ناگهانی رخ داده اسـت. شـما شروع بـه از دست دادن یک بازی پس از دیگری کردید. بنابر این ؛ سخت اسـت کـه متوقف شویم؟ شـما فکر می‌کنید کـه دوباره شانس خودرا خواهید گرفت ؛ اما هیچ چیز تغییر نمی‌کند و فقط ضرر می‌کنید.

 

ان زمانی اسـت کـه باید مدتی متوقف شوید. و عده اي از قماربازان می‌دانند چه موقع باید متوقف شوند تا از ضرر بیشتر از انچه کـه بردند جلوگیري کنند. بنابر این ؛ وقتی آن ها با پول و پیروزی خوب از کازینو خارج میشوند ؛ مردم بـه این فکر میکنند کـه چرا عده اي از قماربازان از بقیه خوش شانس ترند.

 

اما ؛ بـه این دلیل نیست کـه آن ها خوش شانس هستند. بـه این دلیل کـه انها می‌دانند چه موقع باید متوقف شوند. این نیز یکی از مهم‌ترین درسهای قمار اسـت – دانستن زمان مناسب برای توقف. و همچنین می‌توانید ان را تمرین کنید.

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *