آموزش بازی بلک جک | قوانین و ترفندهای های بازی Blackjack

آموزش بازی بلک جک | قوانین و ترفندهای های بازی Blackjack

قوانین و ترفندهای های بازی Blackjack

آموزش بازی بلک جک عده اي از باورهای نادرست در مورد هدف بازی بلک جک وجوددارد اما در ساده‌ترین سطح تمام تلاش شـما برای غلبه بر بازی اسـت.ذکر این نکته نیز مهم اسـت ؛ دستان دیگر بازیکنان روی میز هیچ ربطی بـه پیروزی در بازی Blackjack ندارند مانند انچه در بازی هاي‌ پوکر انجام میدهند. برای تمام اهداف عملی ؛ فقط شـما در برابر فروشنده هستید. حامیان غیر ماهر بازی سعی می‌کنند شـما را متقاعد کنند “این یک ورزش تیمی اسـت” اما فریب نخورید.

 

چگونه ارزش کل یک دست را پیدا می کنید؟

بلک جک با یک عرشه متشکل از 52 کارت بازی بازی می‌شود و لباس ها اهمیتی ندارند.2 تا 10 در مقدار اسمی شمارش می‌شود ؛ یعنی 2 برابر دو ؛ 9 شمارش نه. کارتهای چهره «J ؛ Q ؛ K» 10 حساب میشوند.

 

Ace بسته بـه این‌که کدام مقدار بیشترین کمک را بـه دست میکند ؛ میتواند 1 یا 11 باشد.

 

ارزش کارت Blackjack

9-2 در ارزش اسمی ؛ ده ها و کارتهای چهره 10 و Aces 1 یا 11 شمرده می‌شوند.

 

طرح جدولهای Blackjack

بلک جک طبق معمولً روی میز نیم دایره اي بازی میشود کـه می‌تواند تعداد مختلفی از بازیکنان را در خود جای دهد. رایجترین میزها 7 بازیکن «یا هفت “نقطه” را در خود جای داده اسـت» اما جدول هایي را مشاهده کرده ایم کـه فقط بـه 5 بازیکن و سایر میزهایی کـه دارای 12 مکان هستند اجازه میدهد! فروشنده پشت میز و تخته تراشه ایستاده و بازیکنان در ان طرف مینشینند.

 

طرح جدول Blackjack و قوانین Blackjack

بازی هاي‌ بزور و با تهدید تعداد زیادی از قوانین و تعداد مختلف عرشه ارائه میشود. رایجترین بازی بلک جک از طریق “کفش” 6 عرشه یا 8 عرشه «یک دستگاه پلاستیکی ؛ کارت پخش» انجام میشود. بازی هاي‌ تک و دو طبقه هنوز زنده و سرحال هستند اما هـمه کازینوهایی کـه دارای جک جک هستند عرشه تک و دو طبقه نخواهند داشت بنابر این “بازی هاي‌ کفش” کمی رایج تر هستند. مثال ما روال معمول ترین بازی بلک جک اسـت کـه با 6 عرشه بازی می‌شود. در این جا مروری اساسی بر یک دور از بزور و با تهدید اسـت:

بازیکن تراشه می‌خرد
بازیکن یک شرط بندی می‌کند
فروشنده بـه بازیکنان کارت می‌دهد
بازیکن تصمیم میگیرد کـه چگونه دست بازی کند
فروشنده دست بازی می‌کند

 

پرداخت ها

1. پخش کننده تراشه خریداری میکند
چگونه بلک جک بازی کنیم – خرید
فروشنده خرید شـما را روی نمد ترتیب میدهد تا دوربین ها بـه وضوح مقدار ان را ببینند. این چیزی اسـت کـه خرید 1000 دلار بـه نظر میرسد.

 

قبل از این‌که بتوانید پشت میز بازی کنید بـه تراشه نیاز دارید. بیشتر کازینوها دیگر اجازه نمی‌دهند کـه بازی هاي‌ “نقدی” انجام دهند ؛ بنابر این شـما باید بـه فروشنده اجازه دهید پول خودرا با تراشه هاي‌ کازینو عوض کند. اینکار رابا سادگی بالا رفتن روی میز و قرار دادن پول خود روی نمد میز انجام می‌دهید. پول خودرا بـه فروشنده ندهید «آن ها ان را نمیگیرند». بـه دلایل امنیتی ؛ فروشندگان نمی‌توانند چیزی را از دست بازیکن خارج کنند یا برعکس.

 

هنگامی کـه پول خودرا روی نمد گذاشتید ؛ فروشنده ان را روی میز می‌گذارد تا دوربین ها بـه وضوح مقدار ان را ببینند و یک رئیس گودال می‌آید و مقدار را تأیید میکند. فروشنده اسکناس تراشه ها را برابر با مبلغی کـه برای ان خریداری کرده‌اید حساب می‌کند و تراشه ها را بـه سمت خود سوق میدهد. اکنون شـما در رسیدگی بـه تراشه ها و قرار دادن شرط خود آزاد هستید. فروشنده خرید شـما را روی نمد ترتیب میدهد تا دوربین ها بـه وضوح مقدار ان را ببینند.

 

2. بازیکن یک شرط بندی می کند

در شروع دور نخستین کاری کـه انجام میدهید این اسـت کـه در حلقه شرط بندی شرط بگذارید «گاهی اوقات یک مربع اسـت ؛ یا فقط یک آرم کازینو روی نمدی اسـت کـه شرط شـما میرود». جدول دارای یک علامت کوچک در سمت راست یا چپ میز اسـت کـه بـه شـما میگوید محدودیت هاي‌ شرط بندی چیست.

 

بیشتر جدول ها در ایالات متحده حداقل 5 دلار در هر دست نیاز دارند ؛ اما حداقل و حداکثر شرط بندی شـما میتواند بسته بـه این‌که در کدام کازینو میروید و محیط نظارتی کازینو واقع شود متفاوت باشد.

 

3. فروشنده کارت ها را به بازیکنان معامله می کند

بعد از این‌که شرط خودرا گذاشتید ؛ فروشنده در جهت عقربه هاي‌ ساعت ؛ یک کارت رو بـه بالا ؛ بـه هر بازیکن در جدول و سپس یک کارت رو بـه پایین برای خودش معامله میکند. سپس او یک کارت دیگر رو بـه رو بـه هر بازیکن و یک کارت دیگر برای خودش ؛ رو بـه بالا خواهد داد. هر بازیکن دارای 2 کارت ؛ رو بـه بالا ؛ در مقابل آن ها اسـت ؛ اما فروشنده یک کارت رو بـه بالا و یک رو بـه پایین دارد. باید چیزی شبیه بـه تصویر زیر باشد. اکنون زمان بازی اسـت.

آموزش بازی بلک جک _ قوانین و ترفندهای های بازی Blackjack

کارت های معامله

4. بازیکن تصمیم می گیرد که چگونه دست بازی کند

فروشنده از شخصی در سمت چپ خود شروع میکند «همچنین بـه عنوان “پایه اول” شناخته میشود» و منتظر می‌ماند تا ان بازیکن دست خودرا بازی کند. در مقابل شرط خود دو کارت رو بـه رو دارید. برای بازی کردن با دست ؛ ابتدا مقادیر کارت رابا هم جمع می‌کنید ودر هر قسمت از 4 تا 21 جمع می‌کنید.

 

اگر بـه شـما یک کارت ده ارزشه و یک Ace بـه عنوان دو کارت اول شـما داده می‌شود ؛ این بدان معناست کـه شـما یک Blackjack گرفتید!تبریک میگویم! کسانی کـه بلافاصله 3 یا 2 «یا 1.5 برابر شرط شـما» دریافت میکنند ؛ بدون این‌که بازی را انجام دهند ؛ تا زمانی کـه فروشنده بلک جک هم نداشته باشد ؛ دست مزد می‌گیرند. اگر فروشنده بلک جک نیز داشته باشد ؛ شـما برنده نخواهید شد اما شرط اصلی خودرا نیز از دست نخواهید داد.

 

این “فشار” نامیده میشود. اگر Blackjack ندارید و نمایندگی Blackjack ندارید ؛ فروشنده شـما بـه طور مرتب بـه هر بازیکن اشاره میکند و منتظر میماند تا تصمیم بگیرید کـه چگونه می‌خواهید دست خودرا بازی کنید. وقتی نوبت شـما شد ؛ باید تصمیم خودرا با استفاده از سیگنال دستی مناسب بگیرید.

 

فروشندگان بـه دستورالعمل هاي‌ شفاهی شـما پاسخ نمی‌دهند زیرا دوربین ها نیز باید تصمیمات شـما را ببینند. 5 روش وجوددارد کـه می‌توانید دست خودرا بازی کنید:Stand – اگر دو کارت اول شـما قابل قبول باشد ؛ می‌توانید بایستید و فروشنده بـه سمت بازیکن بعدی حرکت می‌کند. 

 

سیگنال دستی برای پایه

ضربه – اگر می‌خواهید کارت هاي‌ بیشتری برای التیام دست شـما ایجاد شود ؛ فروشنده کارت هاي‌ بیشتری را بـه شـما تحویل میدهد ؛ یکی دریک زمان ؛ تا زمانی کـه یا “سینه” «بیش از 21» بروید یا ایستادن را انتخاب کنید. تعداد کارتهایی کـه می‌توانید بگیرید محدودیتی ندارد «بـه غیر از این‌که بیش از 21 کارت را طی کنید».

 

سیگنال دستی برای Hit

Double Down – اگر کل دستی دارید کـه بـه نفع شماست اما باید کارت اضافی بگیرید ؛ می‌توانید شرط اولیه خودرا دو برابر کنید و فروشنده فقط 1 کارت اضافی بـه شـما میدهد. [سیگنال دستی: فقط یک شرط بگذارید ؛ برابر با شرط اولیه خود ؛ در سمت چپ شرط اصلی خود قرار دهید و فروشنده یک کارت اضافی بـه شـما میدهد ؛ بـه طرفین چرخانده شده اسـت تا نشان دهد کارت اضافی نمی‌گیرید.]

 

توجه: بیشتر کازینوها همچنین بـه شـما این امکان را میدهد کـه “دو برابر کمتر” بدین معنی کـه لازم نیست یک شرط برابر با شرط اصلی خود قرار دهید. با این حال ؛ از نظر ریاضی ؛ هیچوقت فرصتی نیست کـه دو برابر شدن برای کاهش هزینه تصمیم بهتری نسبت بـه دو برابر شدن برای مبلغ کامل باشد ؛ بنابر این حتی اگر کازینو بـه شـما اجازه دهد ؛ “دو برابر شدن برای کمتر” را مایوس میکنیم.

 

دست پس از دو برابر شدن

تقسیم – اگر یک جفت بـه شـما تعلق بگیرد «2 کارت با ارزش برابر» ؛ شـما میتوانید شرط دوم را ارائه دهید و فروشنده دو کارت را تقسیم میکند تا هر کارت بـه کارت اول در دو دست جدید تبدیل شود. این مورد در مورد کارتهای چهره نیز صدق میکند.

 

شـما مجازید دستی را کـه از یک کینگ و یک جک تشکیل شده اسـت تقسیم کنید زیرا هردو دارای ارزش یکسانی هستند ؛ حتی اگر در واقع یک جفت نباشند. [سیگنال دستی: یک شرط دوم برابر با نخستین بار بگذارید. سپس “علامت صلح” بدهید تا نشان دهد شـما میخواهید جدا شوید و دو برابر نشوید. فروشنده از دست اول شـما دو دست خارج می‌کند و روی هر کارت کارت دوم بـه شـما تعلق میگیرد.]

 

دست بعد از شکافتن

تسلیم شدن – اگر دست اولیه خودرا دوست ندارید ؛ میتوانید در ازای بازپرداخت نیمی از شرط اصلی خود ؛ ان را پس بگیرید. [سیگنال دستی: انگاری کـه با چاقوی خیالی شکافی در نمد میبرید ؛ روی نمدی کـه در پشت شرط شـما قرار دارد بکشید. برای فروشندگان معمول اسـت کـه این سیگنال رابا سیگنال “hit” اشتباه بگیرند. برای ایمنی ؛ همیشه کلمه “تسلیم شدن” را بـه نمایندگی خود منتقل کنید و سپس سیگنال را روی نمد برای دوربین ها قرار دهید.]

 

سیگنال دستی برای تسلیم شدن

5. نمایندگی دست بازی می کند

من میدانم کـه بـه چه می اندیشی ؛ “اوه ؛ این گزینه هاي‌ زیادی اسـت ؛ از کجا میدانم بهترین گزینه کدام اسـت؟” خوب ؛ این بستگی بـه “کارت up” فروشنده دارد «کارت فروشنده کـه رو بـه بالا اسـت و برای بازیکنان قابل مشاهده اسـت»

 

چگونه نمایندگی را کتک می زنید؟

با رسم مقدار دستی کـه از مقدار دست فروشنده بالاتر اسـت
توسط نمایندگی یک مقدار دست کـه بیش از 21 اسـت رسم میکند.
با رسم مقدار دستی 21 روی دو کارت اول خود ؛ در حالی کـه فروشنده اینکار را نمی‌کند.

 

استراتژی اساسی

براساس انچه فروشنده نشان میدهد و انچه در دست دارید ؛ انتخابی را دنبال میکنید کـه از استراتژی اساسی پیروی میکند . استراتژی اساسی روش بهینه ریاضی برای بازی برای هر ترکیبی از دست بازیکن و کارت کارت فروش اسـت. این توسط رایانه اي ایجاد شده اسـت کـه میلیون‌ها دور بلک جک بازی میکند و بهترین روش برای بازی هر ترکیب دست را بر اساس آنچه بیشتر از همه ی برای بازیکن بهتر اسـت تعیین می‌کند. اگر از استراتژی اساسی پیروی کنید ؛ حدس و گمان تصمیم را می‌گیرد.

 

وضوح دست پخش کننده

وقتی استراتژی اساسی را دنبال میکنید و با استفاده از یکی از 5 گزینه ذکر شده در بالا دست خودرا بازی میکنید ؛ یکی از 3 اتفاق رخ می‌دهد.

 

شـما بلافاصله ایستادید – دستی بـه شـما داده شد کـه استراتژی اصلی می‌گوید شـما نباید هیچ کارت را بـه بازی بگیرید.شـما یک دست درست کردید – کارتهای بیشتری گرفتید «ضربه ؛ دبل یا اسپلیت» ودر مجموع بـه 21 دست یا کمتر دست یافتید.

 

دست شـما از بازی خارج اسـت – شـما یک یا چند بار بـه دست خود ضربه می‌زنید و “شکسته می‌شوید” یا تصمیم دارید دست خودرا تسلیم کنید. اگر دست شـما بـه هم خورد ؛ فوراً شرط خودرا از دست میدهید. بـه همین دلیل اسـت کـه کازینو برتری بازی دارد. بازیکن ابتدا باید عمل کند ؛ بـه طوری کـه حتی اگر فروشنده در نهایت مانند شـما شکست خورد ؛ باز هم پول شـما را نگه دارد زیرا شـما ابتدا خراب کردید.

آموزش بازی بلک جک

اگر دست شـما شکسته نشده اسـت و شـما تسلیم نشده اید ؛ وقت ان اسـت کـه فروشنده دست خودرا بازی کند. فروشنده ابتدا “کارت سوراخ” خودرا ورق میزند «کارت رو بـه پایین» و دست 2 کارته خودرا جمع میکند. اگر دست نمایندگان 17 دست یا بالاتر داشته باشد ؛ انها بـه طور خودکار بایستند. اگر دست فروش 16 دست یا کمتر داشته باشد.

 

کارت هاي‌ اضافی میگیرد. دو برابر کردن ؛ تقسیم شدن و تسلیم شدن در اختیار فروشنده نیست و فروشنده چگونگی بازی دستی خودرا مانند بازیکن انتخاب نمی‌کند. فروشنده باید هر بار دست خودرا بـه همان شیوه بازی کند. تنها استثنا زمانی اسـت کـه فروشنده دارای 17 باشد کـه از آس و شش تشکیل شده اسـت. این “نرم 17” نامیده میشود و بسته بـه کازینو ؛ این دست گاهی توسط فروشنده زده میشود.

 

زیرا همچنین میتواند بـه عنوان 7 «بـه دلیل ارزش انعطاف پذیر آس» حساب شود ؛ دادن شانس بیشتر بـه سود فروشنده برای دستیابی بهتر از 17. این بـه کازینو یک مزیت بزرگ تر از این دارد کـه اگر فروشنده روی ALL 17s باشد. این‌که آیا فروشنده بـه 17 نرم برخورد خواهد کرد یا نه ؛ بـه طور برجسته با متن روی نمد نمایش داده میشود ؛ بنابر این می‌دانید چگونه انتظار داشته باشید کـه فروشنده دست خودرا بازی کند. باز هم ؛ نمایندگی ها گزینه انحراف از قوانین تعیین شده توسط کازینو را ندارند.

 

6. پرداخت ها

بسیار خوب ؛ بنابر این شـما دست خودرا بازی میکنید و فروشنده مطابق با محدودیت هاي‌ فوق ؛ دست وی را بازی میکنید. یکی از 2 مورد اتفاق خواهد افتاد.

 

فروشنده شکسته خواهد شد و آن ها حتی بـه هر دستی کـه روی میز اسـت هنوز پول «1 برابر شرط» پرداخت میکنند. یا…فروشنده دست خودرا ایجاد می‌کند «17 تا 21». اگر دست شـما هنوز بازی اسـت ؛ این یک نبرد ساده اسـت کـه چه کسی دست بالاتری دارد. اگر فروشنده دست بالاتری دارد.

 

آن ها شرط شـما را جارو میکنند. اگر دست بالاتری دارید ؛ فروشنده یک برابر شرط خودرا بـه شـما پرداخت می‌کند. اگر کل شـما و فروشنده کل یک دست باشد ؛ این یک “فشار” تلقی میشود و شـما پول خودرا نگه می دارید اما بابت شرط پرداخت نمی‌کنید.حالا دور تمام شده اسـت! انچه در ان وجوددارد همین اسـت. کارت ها جاروب می‌شوند و شـما دور دیگری را شروع می‌کنید.

 

شرایط خاص

چند موقعیت وجوددارد کـه یک بازی Blackjack از رویه هاي‌ ذکر شده در بالا منحرف می‌شود.

بیمه / حتی پول: بیمه یک شرط جانبی اسـت کـه وقتی فروشنده Ace را بـه عنوان کارت کارت در اختیار شـما قرار می‌دهد ؛ ارائه میشود. قبل از این‌که کسی دست هاي‌ خودرا بازی کند ؛ فروشنده بیمه «یا حتی اگر شـما یک بلک جک دارید» پول نیز ارائه میدهد. شـما میتوانید یک شرط بندی برابر با نیمی از شرط اصلی خود یا کمتر قرار دهید.

 

کـه اگر فروشنده کارت ده دهانه خودرا داشته باشد ؛ 2 تا 1 پرداخت میشود. بنابر این ؛ بـه زبان ساده ؛ شـما شرط می بندید کـه آیا نمایندگی فروش یک بلاک جک دارد یا نه. اگر برنده شوید ؛ 2 بـه 1 حقوق می‌گیرید. بـه عنوان یک بازیکن استراتژی اساسی ؛ همیشه باید نه بگوییدبه بیمه و حتی پول. فقط یک شمارنده کارت آن قدر مهارت دارد کـه بتواند این شرط بندی جانبی را انجام دهد.

 

هنگامی کـه همه ی بازیکنانی کـه می‌خواهند بیمه را خریداری کنند شرط خودرا بگذارند ؛ فروشنده کارت سوراخ خودرا بررسی می‌کند «با استفاده از یک پنجره ویژه مشاهده در جدول». اگر آن ها ده تا زیر داشته باشند ؛ فروشنده یک بلک جک گرفت و شرط اصلی همه ی را خواهد گرفت. هرکسی کـه بیمه خریداری کرده باشد بابت شرط بیمه خود 2 تا 1 حقوق دریافت میکند. اگر فروشنده ده زیر نداشته باشد ؛ هر شرط بیمه اي را کـه ساخته شده بردارد و بازی مثل همیشه ادامه خواهد یافت.

 

آموزش بازی بلک جک _ قوانین و ترفندهای های بازی Blackjack

آموزش بازی بلک جک

اگر بلک جک در دست داشته باشید در حالی کـه فروشنده دارای نمایش آس اسـت ؛ “حتی پول” بـه شـما پیشنهاد می‌شود. گول نخورید! این فقط نام دیگری برای چیزی اسـت کـه از لحاظ ریاضی همان بیمه اسـت. اگر حتی پول بردارید ؛ بزور و با تهدید جیب شـما 3 تا 2 مانند انچه در حالت عادی اسـت پرداخت نمی‌شود.

 

این فقط یک برابر شرط اصلی «حتی پول» بدون درنظر گرفتن این‌که آیا فروشنده عکس بلک جک دارد یا نه ؛ بدست خواهد آمد. اگر حتی پول نگیرید و فروشنده دارای یک جورچین باشد شرط شـما فشار خواهد آورد و جورچین پول شـما پرداخت نخواهد شد. اگر حتی پول نگیرید و نمایندگی فروشنده عکس هم نداشته باشد ؛ 3 مانند 2 بـه شـما پرداخت می‌شود.

 

باز هم میگویم ؛ اگر اهل نیستید ؛ هرگز نباید حتی پول بگیریدپیشخوان کارت حرفه اي . برای درک بهتر تفاوت «یا عدم وجود ان» بین بیمه و حتی پول ؛ این فیلم را از دوره ویدیویی حق بیمه ما ببینید: حقیقت در مورد بیمه .

 

Blackjack نمایندگی غیر قابل بیمه:

داشتن نمایندگی فروش بدون ارائه بیمه یا حتی پول برای شـما امکانپذیر اسـت. اگر فروشنده ده نشان دهد ؛ قبل از این‌که کسی اجازه بازی با دست خودرا داشته باشد ؛ کارت سوراخ خودرا بـه طور خودکار بررسی میکند. اگر در زیر ان آس وجوددارد ؛ فروشنده یک جک جک دارد و تمام شرط بندی هاي‌ روی میز بـه جز بلاک جک هاي‌ بازیکنان گرفته می‌شود ؛ کـه فقط فشار می آورد. بیمه تنها زمانی ارائه می‌شود کـه فروشنده یک آس را نشان دهد.

 

دست مرده:

اگر همه ی بازیکنان میز قبل از این‌که فروشنده دست خودرا بازی کند ؛ “دست مرده” محسوب می‌شود و فروشنده کارت حفره خودرا ورق میزند «بنابر این دوربین ها می‌توانند ان را ببینند» و سپس کارت ها را جارو می‌کند و آن ها را قرار می‌دهد در سینی دور انداختن هیچ دلیلی برای بازی کردن دست و فروش کارت هاي‌ فروشنده وجود ندارد زیرا فروشنده قبلا بازیکن «ها» را کتک زده اسـت.

 

شرط های جانبی:

درحدود 2 دهه گذشته ؛ شرط بندی هاي‌ جانبی Blackjack محبوب شده اند. بیمه تنها شرط جانبی اسـت کـه بـه طور جهانی در تمام میزهای Blackjack ارائه می‌شود و قسمت بزرگی از شکست بازی برای پیشخوان کارت اسـت. اما اینروزها صدها نوع شرط جانبی دیگر روی نمدها وجوددارد. بیشتر انها هم زمان با قرار دادن شرط اصلی خود نیاز بـه شرط بندی دارید. شـما میتوانید شرط بندی کنید کـه یک جفت را بـه عنوان دو کارت اول خود بدست آورید ؛ شرط بندی کنید.

 

کـه آیا کارت هاي‌ فروشنده با شـما مطابقت دارد ؛ شرط بندی بر روی دست خود و ساختن یک کارت پوکر با کارت up فروشنده ؛ شرط بندی در مورد فروش یا نداشتن فروش با بوست ؛ و غیره این شرط بندی هاي‌ جانبی در همه ی جا وجوددارد و روش هاي مختلف و جداول پرداختی دارند ؛ بنابر این ما در این جا توضیح نمیدهیم.

 

فقط بدانید کـه انها بخشی از بازی Blackjack نیستند اما ممکن اسـت روی روند معاملات بازی تأثیر بگذارند. ما هرگز توصیه نمی‌کنیم این شرط هاي‌ جانبی را انجام دهید. کازینوها فقط انها را ارائه می‌دهند زیرا یک برتری بزرگ نسبت بـه شـما دارند. مکنده نباشید ویاد بگیرید چگونه به جای ان کارت ها را بشمارید .

 

تغییرات قانون Blackjack

تعداد زیادی از تغییرات و شرایط مختلف قانون وجوددارد کـه می‌تواند بر نحوه انجام بازی Blackjack تأثیر بگذارد. بـه عبارت دیگر ؛ همه ی بازیهای بلک جک از نظر احتمال و امتیازات برای بازیکن برابر نیستند. در این جا مروری بر عده اي از قوانینی اسـت کـه بر شانس بازی تأثیر میگذارد.

 

دو برابر شدن پس از تقسیم «DAS»:

این بدان معناست کـه شـما میتوانید روی دستی کـه فقط شکسته اید دو برابر کنید. بعضی از کازینوها بـه شـما امکان می‌دهند بعد از تقسیم دو برابر شوید و بعضی دیگر اینکار را نمی‌کنند. اکثر کازینوها این قانون را مجاز می‌دانند و برای بازیکن سودمند اسـت.

 

Re-Splitting Aces «RSA»:

عده اي از کازینوها بـه بازیکن اجازه می‌دهند تا پس از این‌که یک جفت آس را تقسیم کرد ؛ آس خودرا دوباره تقسیم کند ؛ بـه این معنی کـه اگر شـما فقط یک جفت آس را تقسیم کرده و یک آس دیگر را بـه عنوان کارت بعدی دریافت کنید ؛ مجاز خواهید بود بـه یک دست 3 تا مجموعاً 4 عقب تقسیم شود. ace قدرتمندترین کارت برای بازیکن اسـت بنابر این اگر کازینو اجازه RSA بدهد یک قانون بسیار سودمند برای بازیکن اسـت.

 

بـه طور معمول ؛ حتی اگر کازینو RSA ارائه دهد ؛ شـما همان‌ گونه فقط مجاز بـه گرفتن یک کارت روی هر آس هستید. بعد از تقسیم آس نمیتوانید دو برابر کنید و نمیتوانید کارت هاي‌ اضافی بگیرید. این بدان دلیل اسـت کـه کازینوها می‌دانند کـه Ace قدرتمندترین کارت اسـت و آن ها سعی می‌کنند شرایطی را کـه بازیکن از مزیت برخوردار اسـت ؛ محدود کنند.

 

آموزش بازی بلک جک تسلیم زودرس:

این یک قانون مرده اسـت کـه از دهه 70 در کازینوهای ایالات متحده وجود ندارد. این همان قاعده معمول “تسلیم شدن” اسـت کـه فقط شـما میتوانید تسلیم شوید قبل از این‌که فروشنده چک بزور یا باج گنجی کند یا بیمه ارائه دهد. وقتی هنوز دور و برش بود برای بازیکن بسیار مطلوب بود ؛ تا جایی کـه یک بازیکن استراتژیک عالی و بدون شمارش کارت می توانست از یک لبه کوچک برخوردار باشد. بـه همین دلیل منقرض شد. تسلیم زودرس نیز بـه همین دلیل اسـت کـه عده اي از کمال گرایان قانون تمدید مشترک رابا نام مناسب خود “تسلیم دیر” می‌نامند تا ان را از همتای خود متمایز کنند.

 

آموزش بازی بلک جک 6 تا 5 Blackjacks:

عده اي از کازینوها کـه Blackjack ارائه میدهند ؛ میزان پرداخت 3 تا 2 Blackjacks را فقط بـه 6 تا 5 کاهش میدهند. این باعث افزایش لبه خانه میشود و پول بیشتری از جیب مردم خارج میشود. همچنین شمارش کارت را اساساً بی فایده میکند. حتی کازینوهایی کـه این قاعده را دارند ؛ ممکن اسـت در همه ی میزها ان را نداشته باشند. قبل از نشستن حتما قوانین مربوط بـه نمد را بخوانید.

 

CSM آموزش بازی بلک جک:

عده اي از کازینوها از دستگاه هاي‌ تغییر شکل مداوم بر روی میزهای خودرا استفاده می‌کنند. این دستگاهی اسـت کـه بـه طور مداوم کارت ها را هنگام بازی کردن مرتب می‌کند. فروشنده بـه جای قرار دادن کارتها در سینی دور انداز تا انتهای کفش ؛ بـه طور مداوم تمام کارتهای استفاده شده را بـه دستگاه تغذیه میکند و هیچوقت پایانی برای کفش وجود ندارد. این همچنین شمارش کارت را غیرممکن میکند و احتمال یک بازیکن استراتژی اساسی را بدتر میکند.

 

تک عرشه در مقابل چند عرشه: همه ی موارد دیگر برابر اسـت ؛ لبه خانه در Blackjack برای هر عرشه اي کـه بـه بازی اضافه میکنید بالاتر میرود. بـه عنوان یک قاعده سرانگشتی ؛ اگر همه ی شرایط دیگر برابر باشد ؛ یک بازی 6 عرشه دارای لبه خانه بالاتر از یک بازی 2 عرشه اسـت. مسئله این اسـت کـه ؛ همه ی شرایط دیگر بـه ندرت برابر هستند.

 

اغلب اوقات یک بازی تک عرشه پس از تقسیم یا تقسیم مجدد آیس اجازه دو برابر شدن را نخواهد داد و دارای 6 تا 5 بلاک جک خواهد بود ؛ در حالی کـه یک بازی 8 عرشه در همان کازینو ممکن اسـت بـه DAS ؛ RSA اجازه دهد و دارای 3: 2 بلک جک باشد ودر نهایت با لبه پایین خانه در مورد قوانین و تعداد عرشه ها مبادلات زیادی وجوددارد.

 

آموزش بازی بلک جک عرشه / کفش نفوذ «PEN»:

این بـه درصد کارتهایی کـه در طول کفش در واقع فروش می‌شوند ؛ اشاره دارد. طبق معمولً یک کارت برش وجوددارد کـه در کفش بـه سمت پشت کارتها قرار داده می‌شود تا مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی کـه کارت برش در جریان بازی از بین میرود ؛ بـه فروشنده سیگنال می‌دهد کـه کارت هاي‌ کفش تمام می‌شود و فروشنده کارت ها را بهم می ریزد و کفش جدیدی راه اندازی میکند.

 

در حالی کـه یک چهارم عرشه کارت برای خاتمه دادن بـه یک دور از Blackjack کافی اسـت ؛ اکثر کازینوها برای محدود کردن سودآوری بازی برای یک پیشخوان کارت ؛ خیلی بیشتر از ان را قطع می‌کنند «چندین عرشه». برای یک شمارنده کارت ؛ عمق نفوذ می‌تواند یک بازی بلک جک را ایجاد کند یا ان را خراب کند.

 

آموزش بازی بلک جک Masquerading As 

Blackjack یک بازی بسیار محبوب در ایالات متحده اسـت زیرا تعداد زیادی از افراد سعی میکنند با شمردن کارت ها ان را شکست دهند. بـه دلیل محبوبیت و قوانین طبق معمولً شناخته شده ؛ تعداد زیادی از کازینوها انواع Blackjack را ایجاد کرده اند کـه با استفاده از تعداد زیادی از قوانین و اصطلاحات Blackjack ؛ بدنام بدنام Blackjack را امتحان می‌کنند.

 

کازینوها می‌دانند کـه آن ها کاملاً بازی هاي‌ جدیدی را خلق می‌کنند ؛ اما آن ها میخواهند شـما فکر کنید کـه بازی هاي‌ جدید همان بلک جک اسـت تا احساس کنید کـه یک بازی آشنا بازی می‌کنید و کازینو میتواند از یک خانه بالاتر برخوردار شود. در این جا عده اي از داروهای ضروری Blackjack وجوددارد کـه باید از آن ها اجتناب کنید:

 

آموزش بازی بلک جک Super Fun 21 :

این طبق معمولً وانمود می‌کند کـه یک بازی بلک جک یک طبقه اسـت کـه در ان میتوانید با هر تعداد کارت تسلیم شوید ؛ می‌توانید هر تعداد کارت را دو برابر کنید و اگر 6 کارت 20 یا یک داشته باشید میتوانید بـه طور خودکار حقوق دریافت کنید. 5 کارت 21 و یک بزور و با تهدید بازیکن همیشه برنده پول اسـت! بـه نظر می‌رسد رویا اسـت.

 

تنها مشکل این اسـت کـه جک هاي‌ سیاه فقط پول پرداخت می‌کنند «بـه جز جک هاي‌ مشکی مناسب الماس». این تغییر در نحوه پرداخت blackjacks تمام مزایای قوانین “فوق العاده سرگرم کننده” را کـه بـه شـما می‌دهند پاک میکند و باعث میشود لبه خانه تقریبا 3 برابر از blackjack معمولی بدتر شود. این بازی Blackjack نیست. دور بایست.

 

آموزش بازی بلک جک 21 اسپانیایی:

این بازی در تعداد زیادی از مناطق کشور بسیار محبوب اسـت. تعداد زیادی از قوانین فوق دراین بازی نیز وجوددارد اما جک هاي‌ جک هنوز 3 تا 2 می‌پردازند و شـما می‌توانید دو برابر کنید «دو برابر دو برابر دریک دست». خیلی عالی بـه نظر میرسد !؟ اشتباه! انها همه ی 10 ها را از کفش جدا میکنند «کارتهای چهره هنوز در ان هستند اما ده کارت ندارند». اگر در مورد شمارش کارت ها چیزی میدانید ؛ میدانید کـه کارت هاي‌ 10 ارزشی و آیس ها با ارزش ترین کارت ها برای بازیکن هستند.

 

حذف همه ی ده ها از عرشه ؛ تمام موارد عالی را کـه از قوانین بهتر دریافت میکنید پاک می‌کند. این همچنین دارای استراتژی اساسی پیچیده تری نسبت بـه بزور و با تهدید معمولی اسـت ؛ بنابر این اکثر مردم بـه درستی بازی نمیکنند و بنابر این اکثر مردم با ضعف بسیار بیشتری نسبت بـه انچه بازی درج می‌شود ؛ بازی میکنند. کازینوها عاشق 21 بازیکن اسپانیایی هستند. این بازی Blackjack نیست. دور بایست.

 

آموزش بازی بلک جک Free Bet Blackjack:

دراین بازی شـما دقیقاً مانند Blackjack بازی می‌کنید اما بـه جای تأمین پول خود برای دو برابر کردن و تقسیم شدن ؛ کازینو بـه شـما اجازه میدهد اینکار را بـه صورت رایگان انجام دهید اما باز هم بـه شـما پول پرداخت می‌کند مثل این‌که پول را واگذار کرده‌اید.

 

برای واقعی بودن زیادی خوب اسـت، درست اسـت؟ این اسـت! در ازای رول آزاد ؛ اگر فروشنده با 22 دست بیش از 21 برسد ؛ همه ی شرط بندی ها فشار می آورند «حتی اگر فروشنده خراب شود». استفراغ! این لبه خانه Blackjack معمولی را دو برابر می‌کند. این Blackjack نیست. دور بایست.

 

آموزش بازی بلک جک Blackjack Switch:

این بازی کمی متفاوت اسـت. شـما با 2 دست بزور و با تهدید شروع می‌کنید و میتوانید کارت هاي‌ برتر هر دست را تغییر دهید اگر فکر میکنید مجموعه بهتری از دو دست شـما خواهد بود. هرکدام از ما کـه مدت هاست بلک جک بازی کرده ایم آرزو میکنیم گاهی اوقات اینکار را انجام دهیم بنابر این بـه نظر میرسد کـه واقعا میتواند دست شـما را نجات دهد؟ جواب منفی! دقیقاً مانند Free Bet Blackjack ؛ فروشنده اگر 22 بگیرد و Blackjacks بازیکن فقط پول بپردازد.

 

همه ی شرط بندی ها را هل می‌دهد. این Blackjack نیست! نه ممنون بازی هاي‌ بیشتری وجوددارد کـه بـه عنوان Blackjack تحت عنوان نقاب بازی درنظر گرفته شده اند و ما در این جا بـه انها اشاره اي نکرده ایم زیرا کل روز طول میکشد. گول نخورید و مطمئن شوید کـه قبل از نشستن بلک جک واقعی بازی می‌کنید.

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *