بازی Tongits آموزش و ترفندهای کامل بازی تانگیتس با تصویر

بازی Tongits آموزش و ترفندهای کامل بازی تانگیتس با تصویر

 آموزش کامل بازی تانگیتس با تصویر

بازی Tongits یک بازی کارتی شبیه Gin Rummy اسـت. برای بازی Tongits ؛ بـه یک عرشه استاندارد 52 کارت بازی ودر کل 3 بازیکن نیاز دارید. هدف Tongits این اسـت کـه نخستین کسی باشد کـه همه ی کارتهای شـما را بازی میکند یا کمترین امتیاز را دارد.

 

هر کارت دارای یک مقدار در Tongits اسـت کـه شامل 10 شماره برای یک کارت چهره ؛ مقادیر عددی مربوط بـه کارت هاي‌ شماره و 1 شماره برای ace اسـت.هدف شـما این اسـت کـه کارت بازی کنید تا در پایان بازی امتیازات کمتری نسبت بـه رقیب خود داشته باشید.

 

شـما می‌توانید با ایجاد meld ها ؛ مجموعه هایي از 3 کارت یا بیشتر از همان کارت یا 3 کارت یا بیشتر از همان لباس را دریک ترتیب ؛ بازی کنید. شـما همچنین میتوانید کارتهای دیگر بازیکنان را جدا کنید ؛ این زمانی اسـت کـه شـما 1 یا چند کارت را در پایین قرار دهید. 4 روش مختلف برای برنده شدن در بازی وجوددارد ؛ از جمله کمترین امتیاز ؛ “Tongit” ؛ “Draw ؛”

بازی Tongits _ آموزش کامل بازی تانگیتس با تصویر

قسمت1 _ راه اندازی بازی

جمع کردن 3 نفر و یک تکه کارت بازی در حالی کـه بذله گوها برداشته شده اند. Tongits یک بازی 3 نفره اسـت ؛ بنابر این شـما بـه بازی دقیقاً 3 نفر نیاز خواهید داشت. یک عرشه استاندارد 52 کارته را مرتب کنید و جوکرها را از ان خارج کنید. Tongits از جوکر استفاده نمیکند ؛ بنابر این انها را برای مدت زمان بازی کنار بگذارید.

 

برای قرار دادن کارت ها بـه یک سطح صاف نیز احتیاج دارید ؛ بنابر این دور یک میز یا بـه صورت دایره اي روی زمین بنشینید.

بازی Tongits _ آموزش کامل بازی تانگیتس با تصویر

بازی Tongits

2- رول را بچرخانید تا نمایندگی را برای دست اول انتخاب کنید. از همه ی بخواهید یک مرگ 6 طرفه ایجاد کنند و بگذارید شخصی کـه بالاترین میزان را دارد ؛ نخستین فروشنده باشد. فروشنده دست اول به‌ صورت تصادفی انتخاب میشود و سپس برنده بازی بعدی فروشنده جدید میشود. هر بار کـه شخص جدیدی برنده بازی شود ؛ ان شخص فروشنده میشود.

 

اگر 2 یا چند بازیکن بـه همان تعداد غلتیدند ؛ از انها بخواهید دوباره غلت بزنند.

 

نکته : سود فروشنده بودن این اسـت کـه شـما ابتدا باید کار را انجام دهید ؛ بـه این معنی کـه 1 کارت بیشتر از 2 بازیکن دیگر خواهید گرفت. اگر کارت خوبی بدست آورید یا اگر در اوایل بازی کسی “Tongits” یا “Draw” را صدا کند ممکن اسـت این امتیاز بـه نفع شـما باشد.

بازی Tongits _ آموزش کامل بازی تانگیتس با تصویر

بازی Tongits

3- اگر فروشنده هستید 13 کارت بـه خودتان بدهید و 12 کارت بـه دیگران. هر بار 1 کارت بـه سمت خود و هر یک از بازیکنان دیگر تحویل دهید. کارت هایي را کـه خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت دور میز قراردارند معامله کنید. وقتی کارتان به پایان رسید ؛ مطمئن شوید کـه 13 کارت دارید و 2 بازیکن دیگر هر کدام 12 کارت دارند.

بازی Tongits _ آموزش کامل بازی تانگیتس با تصویر

بازی Tongits

4- کارت هاي‌ باقی مانده را بـه صورت رو بـه پایین در وسط میز قرار دهید. ابتدا کارتها را بهم نزنید. فقط آن ها را رو بـه پایین قرار دهید. این توده سهام نامیده میشود و از هر یک از صفحات یا شمع دور انداختن برگه اي در هر پیچ خود کارت میگیرید.

 

پس از کنار گذاشتن کارت توسط بازیکن اول ؛ شمع دور انداختن شروع میشود. تمام کارتهای دور انداخته شده را بـه صورت رو بـه بالا درکنار توده موجود قرار دهید. در نوبت خود میتوانید از بالای این شمع 1 کارت بکشید.

بازی Tongits _ آموزش کامل بازی تانگیتس با تصویر

نوبت گرفتن

1- از عرشه وسط میز کارتی بکشید. فروشنده ابتدا در هر بازی جدید میرود و سپس بازی بـه صورت خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه مییابد. در نوبت خود ؛ 1 کارت از انبوه سهام بکشید. ممکن اسـت کارت را نگاه کنید ؛ اما اجازه ندهید 2 بازیکن دیگر ان را ببینند. کارت را در دست خود قرار دهید.هنگامی کـه شمع دور انداختن شروع شد ؛ می‌توانید کارت بالایی را بـه جای کشیدن از شمع سهام ؛ از این شمع بیرون بکشید.

بازی Tongits _ آموزش کامل بازی تانگیتس با تصویر

بازی Tongits

2- اگر دارویی دارید با قرار دادن ان روی صورت ؛ روی میز قرار دهید. Meld ها 3 یا 4 کارت از یک نوع هستند. برای انجام عمل دوم ؛ نوبه خود هر ترکیبی را کـه بـه صورت روبه‌رو بازی کنید قرار دهید. بعد از کشیدن کارت ؛ بـه دست خود نگاه کنید تا ببینید آیا 3 یا 4 کارت بـه همان تعداد دارید یا یک فلاش مستقیم ؛ کـه بـه ترتیب 3 کارت یا بیشتر از همان لباس اسـت. اگر چنین کردید ؛ آن ها را دراز بکشید. بـه خاطر داشته باشید کـه میتوانید بیش از 1 ترکیب را دریک نوبت بازی کنید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر 3 سلطان دارید ؛ میتوانید هر 3 نفر را یک‌باره پایین بیاورید.اگر یک شماره بیل 6 ؛ 7 و 8 دارید ؛ میتوانید این‌ها را بـه یک‌باره پایین بیاورید.

بازی Tongits _ آموزش کامل بازی تانگیتس با تصویر

بازی Tongits

3- 1 یا چند کارت را روی مواد در دسترس بگذارید تا کارتهایی را کـه نمیتوانید در ترکیبات جدید استفاده کنید ؛ بازی کنید. هنگامی کـه شـما یا بازیکن دیگری یک ترکیب را کنار گذاشتید ؛ می‌توانید بـه نوبه خود کارتهایی را بـه ان ترکیب اضافه کنید ؛ اما فقط اگر کارتهای متناسب با ان داشته باشید.

 

این بدان معناست کـه اگر 3 کارت از همان تعداد را زمین بگذارید ودر چهارم چرخش چهارم قرار بگیرید ؛ می‌توانید ان را زمین بگذارید. یا ؛ اگر یکی از حریفان شـما دنباله اي از کارت ها رابا همان لباس بیندازد و شـما 2 شماره بعدی را در دنباله داشته باشید ؛ میتوانید در طول نوبت خود این کارت ها را روی ترکیب رقیب خود بگذارید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر یک بازیکن 3 Ace را زمین بگذارد و Ace در دست شـما باشد ؛ میتوانید ان را روی ترکیب ان بازیکن بازی کنید.یا اگر یکی از مخالفان شـما قلب 4 ؛ 5 و 6 را قرار می‌دهد و شـما 3 و 7 قلب دارید ؛ میتوانید این‌ها را روی ترکیب ان بازیکن قرار دهید.

بازی Tongits _ آموزش کامل بازی تانگیتس با تصویر

بازی Tongits

4- در پایان نوبت خود یک کارت را دور بریزید. بعد از پایان کار ؛ آخرین کاری کـه باید بـه نوبت خود انجام دهید ؛ دور انداختن کارت اسـت. کارت را رو بـه بالا درکنار توده موجود قرار دهید. فروشنده نخستین کارت را روی شمع دور انداختن قرار میدهد. از آنجایی کـه هدف Tongits بازیکنی اسـت کـه در پایان بازی کمترین امتیاز را دارد.

 

ممکن اسـت بخواهید کارت هاي‌ بالاترین امتیاز خودرا کنار بگذارید. با این حال ؛ اگر انتظار دارید بتوانید آن ها را مخلوط کرده یا در پیچ بعدی از کار بیاندازید ؛ ممکن اسـت بخواهید روی آن ها آویزان شوید.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر یک سلطان در دست دارید ؛ اگر نتوانید از شر ان خلاص شوید ؛ در پایان بازی 10 امتیاز بـه حساب می‌آید ؛ بنابر این کنار گذاشتن ان عاقلانه خواهد بود.

 

از طرف دیگر ؛ اگر 2 سلطان دارید ؛ ممکن اسـت بخواهید انها را حفظ کنید بـه این امید کـه در مرحله اي از بازی یک سوم را بدست آورید و یک ترکیب درست کنید.

 

نکته : بـه خاطر داشته باشید کـه بازیکنان دیگر ممکن اسـت کارتهایی را کـه شـما دور می ریزید ؛ بکشند ؛ بنابر این مراقب باشید چیزی را کـه میتوانید در ترکیب بازیکن دیگری قرار دهید ؛ دور نیندازید.

بازی Tongits _ آموزش کامل بازی تانگیتس با تصویر

بازی Tongits

5- ترتیب را در هر یک از نوبت هاي‌ خود تکرار کنید. بعد از این کـه نوبت خودرا تمام کردید ؛ بازیکن بعدی همان نوبت را دنبال میکند. برای ادامه بازی با بازیکنان دیگر خود بـه نوبت ادامه دهید.

 

3 برنده شدن در بازی

1- اگر شمع سهام بـه اتمام رسیده اسـت ؛ امتیازات خودرا کسب کنید. اگر بازی ادامه یابد تا تمام کارت هاي‌ موجود در انبار سهام از بین بروند ؛ این پایان بازی اسـت. بعد از این کـه نوبت بازیکنی کـه کارت آخر را کشید ؛ از همه ی بازیکنان بخواهید کـه امتیاز خودرا بدست آورند. مقادیر امتیازات کارتها بـه شرح زیر اسـت:

 

پادشاهان ؛ کوئینز و جک ها هر کدام 10 امتیاز دارند.
کارت هاي‌ عددی ارزش عددی خودرا دارند ؛ مانند 9 امتیاز برای 9 ؛ 4 امتیاز برای 4 ؛ و غیره.
آس ها هر کدام 1 امتیاز دارند.

بازی Tongits

2- همه ی کارتهای خودرا بازی کنید و “Tongit” را صدا کنید تا در نوبت خود برنده شوید. اگر موفق شدید نخستین بازیکنی باشید کـه تمام کارتهای شـما رابا هم مخلوط میکند ؛ از کار برمی دارد یا دور می اندازد ؛ “Tongit!” را صدا کنید. در طول نوبت شـما اینکار را درست بعد از بازی کردن یا رد کردن آخرین کارت خود انجام دهید. این بـه این معنی اسـت کـه شـما دراین بازی پیروز شده اید.

 

بخاطر داشته باشید کـه باید آخرین کارتهای خودرا در نوبت خود مخلوط کنید ؛ از کار بیاندازید یا ان را دور بریزید و بگویید “Tongit!” برای برنده شدن دراین بازی. در طول نوبت بازیکن دیگری نمی‌توانید اینکار را انجام دهید.

 

اگر بازیکن دیگری از شر کارتهای خود خلاص شود و بگوید “Tongit!” بـه نوبه خود قبل از شـما ؛ آن ها بازی را برنده می‌شوند.

بازی Tongits

3- اگر فکر می‌کنید کمترین امتیاز را دارید ؛ بـه نوبه خود با “قرعه کشی” تماس بگیرید. اگر کارت هاي‌ کمی در دست دارید یا اگر اعتقاد دارید کـه دستی کم ارزش دارید ؛ میتوانید “Draw!” را صدا کنید. در طول نوبت شـما اگر سایر بازیکنان ادعای شـما را در کمترین مقدار امتیاز قبول کنند ؛ میتوانند دستان خودرا جمع کنند و شـما در ان دور پیروز می‌شوید.

 

با این حال ؛ اگر بازیکنی با گفتن “Challenge!” قرعه شـما را بـه چالش بکشد. مقادیر نقطه اي دستان خودرا جمع کنید. بازیکنی کـه کمترین امتیاز را دارد ؛ برنده اسـت.اگر کسی بـه تازگی در یکی از ترکیبات شـما بازی کرده باشد ممکن اسـت با “Draw” تماس نگیرید. صبر کنید تا بعد از چرخش بعدی وقتی کسی در یکی از اعضای شـما بازی نکرده اسـت تا “Draw!”

 

کارتهایی را کـه لغو یا از کار انداخته اید ؛ حساب نکنید. فقط کارتهایی کـه در دست دارید را بشمارید.هشدار : توجه داشته باشید کـه اگر بـه تساوی بنشینید و کسی شـما را بـه چالش بکشد ؛ ممکن اسـت دور را واگذار کنید.

بازی Tongits

4-برای موفقیت هاي‌ خود در طول بازی تراشه کسب کنید. با استفاده از تراشه هاي‌ پوکر می‌توانید امتیاز کلی را در Tongits پیگیری کنید. در پایان بازی تراشه هاي‌ پوکر را بـه هر بازیکن تقسیم کنید تا امتیازات آن ها را ثبت کنید.

 

بـه هر یک از تراشه ها مقدار پولی اختصاص دهید یا فقط از آن ها برای جمع کردن امتیازات استفاده کنید. سعی کنید 3 دور یا بیشتر Tongits بازی کنید و ببینید چه کسی در پایان بیشترین امتیاز را دارد تا یک برنده کلی اعلام کند. مقادیر امتیازات اعمال مختلف بـه شرح زیر اسـت:

بازی Tongits

اگر در بازی برنده شدید 1 تراشه یا اگر با اعلام “Tongit!” برنده شوید 3 تراشه یا اگر پس از اعلام “چالش!” بـه یک تساوی رسیدید.

 

1 تراشه برای هر Ace در دست یا یکی از ترکیبات شـما

 

3 تراشه برای ترکیب 4 کارت یا بیشتر در دست خود یا رو بـه پایین روی میز قرار داده اید.

 

اگر پس از بـه چالش کشیدن ضرر کنید ؛ “سوخته اید”. پس از این کـه در پایان بازی تعداد تراشه هاي‌ خودرا جمع کردید ؛ 1 امتیاز خودرا از دست دهید.

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *