بازی دو بزرگ آموزش کامل بازی Big Two (به همراه تصویر)

بازی دو بزرگ آموزش کامل بازی Big Two (به همراه تصویر)

 آموزش کامل بازی Big Two «به همراه تصویر»

بازی دو بزرگ یک بازی کارت بازی محبوب در سراسر آسیا اسـت. هدف این بازی این اسـت کـه نخستین کسی باشید کـه می‌توانید از تمام کارت هاي‌ خود خلاص شوید. در حالت ایده آل با چهار نفر بازی می‌شود ؛ دو نفر بزرگ ساده و سریع بازی می‌شوند. با استفاده از یک عرشه کارت منظم و چند دقیقه برای یادگیری قوانین ؛ در کمترین زمان با آرامش بازی خواهید کرد.

بازی دو بزرگ آموزش کامل بازی Big Two «به همراه تصویر»

قسمت1 آماده شدن برای بازی

1- یک عرشه کارت بازی بگیرید. بخشی از محبوبیت این دو بزرگ این اسـت کـه این یکی از تعداد زیادی از بازی هایي اسـت کـه میتوان با استفاده از یک عرشه 4 تایی و 54 کارته «از جمله شوخی کننده ها» بازی کرد. احتمالاً یکیدیگر از آن ها را در خانه خود داشته اید کـه قبلاً از ان استفاده کرده‌اید. برای شروع ان را بگیرید.

 

درصورت نیاز بـه خرید یکی ؛ اندازه / طرح تفاوتی نخواهد داشت ؛ فقط مطمئن شوید کـه دارای 4 لباس کامل از کلوپ ؛ الماس ؛ پیک و قلب اسـت.

بازی دو بزرگ آموزش کامل بازی Big Two «به همراه تصویر»

2- عرشه را مرتب کنید. . مانند پوکر ؛ بزرگ دو بازی اي اسـت کـه شانس خودرا از اتفاق تصادفی جابجایی عرشه و معاملات می‌گیرد. شـما می‌خواهید در جابجایی بسیار دقیق باشید «ابتدا دو شوخی را بردارید» ؛ بـه خصوص اگر کارت کارتهای شـما خرید اخیر باشد. پس از پایان کار ؛ عرشه را “برش” دهید «هر تعداد کارت را از بالا دریک تکه جدا کنید» و شمع بریده شده را بـه کنار قرار دهید.

 

پس از اتمام اینکار ؛ یکی از بازیکنان را برای فروش انتخاب کنید. فروشنده هیچ مزیت خاصی در گیم پلی ندارد ؛ بنابر این کم و بیش یک انتخاب دلخواه اسـت.

بازی دو بزرگ آموزش کامل بازی Big Two «به همراه تصویر»

بازی دو بزرگ

3- تصمیم بگیرید کـه ابتدا با چه کسی برخورد شود. قبل از فروش کارت ؛ باید تصمیم بگیرید کـه ابتدا با چه کسی معامله کنید. در دو بزرگ این امر توسط تکه برش ساخته شده تعیین می‌شود. بـه کارت پایین شمع برش خورده برای رتبه بندی ان ؛ از ace بـه king نگاه کنید «سپس شمع بالای عرشه را جای گزین کنید». در خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت بروید و با آس بـه عنوان 1 شروع کنید ؛ بازیکنان را بشمارید تا زمانی کـه بـه رتبه کارت در پایین شمع بریده شده برسید. این بازیکن بازی را شروع میکند.

 

بـه شرطی کـه با چهار نفر بازی کنید ؛ عده اي از رده ها با بازیکنان بـه ترتیب خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت مطابقت دارند ؛ بـه طوری کـه نیازی بـه شمارش ان ندارید.

 

اگر کارت یک آس ؛ پنج یا نه بود ؛ ابتدا با فروشنده برخورد می‌شود.
اگر کارت دو ؛ شش یا ده بود ؛ ابتدا با بازیکن در سمت راست فروشنده برخورد می‌شود.
اگر کارت سه ؛ هفت یا جک بود ؛ ابتدا بـه بازیکنی کـه روبروی فروشنده نشسته اسـت رسیدگی می‌شود.
اگر کارت چهار ؛ هشت یا ملکه بود ؛ ابتدا با بازیکن در سمت چپ فروشنده برخورد میشود.

بازی دو بزرگ آموزش کامل بازی Big Two «به همراه تصویر»

بازی دو بزرگ

4- کارت ها را معامله کنید. با شروع بازیکن کـه مشخص شد ؛ از فروشنده بخواهید سیزده کارت «خلاف جهت عقربه هاي‌ ساعت» ؛ یک بار ؛ بـه هر بازیکن بدهد. این سیزده کارت شامل بازیکن اصلی بازیکن خواهد بودو هدف این اسـت کـه هر کارتی را کـه بـه شـما داده شده بازی کنید. با هرکسی کـه سه الماس برخورد کند بازی را بـه عنوان بازیکن اول شروع می‌کند.

 

اگر با سه بازیکن بازی می‌کنید ؛ بـه هر بازیکن هفده کارت بدهید و آخرین کارت را رو بـه روی میز قرار دهید. بازیکنی کـه دارای سه الماس اسـت این کارت را بـه دست انها می‌گیرد ؛ مگر این کـه کارت خودش سه الماس باشد کـه دراین صورت بازیکن با سه بیل کارت را میگیرد.

بازی دو بزرگ آموزش کامل بازی Big Two «به همراه تصویر»

قسمت 2 بازی Big Two

1- بازی رابا بازی سه الماس آغاز کنید. در قوانین دو بزرگ ؛ سه الماس کمترین رتبه را دارد ؛ بنابر این ابتدا باید ان را بـه تنهایی یا در عده اي از ترکیب ها قرار دهید. قوانین دو بزرگ پیرامون رتبه بندی کارتها و کت و شلوارهای خود بازی اسـت. گیم پلی بازی در واقع بازیکنان پی در پی اسـت کـه کارت هایي را کـه بـه طور فزاینده اي رتبه بندی می‌شوند قرار می‌دهد تا زمانی کـه دیگر توانایی ان را نداشته باشد.

 

نام بازی از رتبه بندی کارت هاي‌ بازی اسـت «از بالا بـه پایین»: 2 ؛ Ace ؛ King ؛ Queen ؛ Jack ؛ 10 بـه 3. لباس ها در رده بندی قرار می‌گیرند «از بالا بـه پایین»: قلمه ها ؛ قلب ها ؛ کلوپ ها ؛ و الماسچهار ترکیب وجوددارد کـه در ان می‌توان کارت ها را بازی کرد: تک کارت ؛ جفت کارت ؛ سه گانه و پنج گروه کارت.

بازی دو بزرگ آموزش کامل بازی Big Two «به همراه تصویر»

بازی دو بزرگ

2- سه الماس را به‌صورت جفت یا سه گانه بازی کنید. اگر بازیکنی کـه دارای سه الماس اسـت ؛ سه تای دیگر یا دو سه دست داشته باشد ؛ ممکن اسـت فکر کنند کـه کارت را بـه صورت دو یا سه برابر بازی کنند. مزیت این امر این اسـت کـه بازیکنان باقیمانده را وادار می‌کند کـه یک بازی دو یا سه گانه نیز انجام دهند و بـه طور بالفعل بـه توانایی انها برای گرفتن کارت از دست انها آسیب برساند.

 

هنگام بازی یک جفت کارت ؛ آن ها باید از درجه برابر باشند «بـه عنوان مثال دو نود یا دو جک». سه قلوها بـه همین ترتیب کار می‌کنند.کت و شلوارهای بالاتر رتبه در میان جفت هاي‌ برابر را تعیین میکند «بـه عنوان مثال یک نه کلوچه و الماس نه قلب و چوب را می‌زند ؛ زیرا بیل بالاتر اسـت».

 

3- سه الماس را دریک گروه پنج نفره بازی کنید. برای گروه هاي‌ پنج تایی ؛ پنج روش مختلف برای بازی کردن وجوددارد کـه تعداد زیادی از ترکیبات مشابه ترکیب در پوکر اسـت. بـه طور طبیعی ؛ پنج گروه کارت باارزش ترین گروه درنظر گرفته می‌شوند زیرا سخت ترین آن ها برای مطابقت و بالاتر بودن اسـت. گروه ها در این جا از نظر رتبه از پایین ترین تا بالاترین فهرست شده اند:

 

شـما می‌توانید با استفاده از هر نوع لباس صاف ؛ کـه پنج کارت دارای رتبه متوالی اسـت ؛ بازی کنید «بـه عنوان مثال شش قلب ؛ هفت الماس ؛ هشت قلب ؛ نه کلوپ و ده قلمه». وقتی رتبه ها یکسان باشند ؛ مناسب ترین کارت دارای برتری تعیین می‌کند.

بازی دو بزرگ آموزش کامل بازی Big Two «به همراه تصویر»

بازی دو بزرگ

چهار نوع از ان نیز امکانپذیر اسـت و شـما میتوانید برای ساخت ترکیبی از پنج کارت دیگر نیز قرار دهید. این چهار نفر باید از یک درجه باشند «بـه عنوان مثال هر 4 هفت و یک سه پایه». با انتخاب بین دو چهار نوع ؛ رتبه چهار کارت برتری را تعیین میکند.

 

شـما میتوانید یک فلاش بازی کنید ؛ کـه یک ترکیب پنج کارته از هر کارت با همان لباس اسـت «بـه عنوان مثال نه قلب ؛ هفت قلب ؛ شش قلب ؛ ده قلب و سه قلب». کت و شلوارهای بالاتر فارغ از رده ها ؛ کت و شلوارهای پایین را میزند. بین لباس هاي‌ یکسان ؛ بالاترین کارت برتری را تعیین می‌کند.

 

پنج ترکیب بعدی یک خانه کامل اسـت کـه در اصل یک جفت و سه گانه اسـت. سه کارت از یک رتبه و دو کارت دیگر «بـه عنوان مثال 3 چهار و 2 هفتم ؛ با هر لباس». در تصمیم گیری بین دو مجلس کامل ؛ برتری بـه خانه اي تعلق می‌گیرد کـه سه گانه از درجه بالاتری برخوردار باشد.

 

گرگرفتگی مستقیم بـه عنوان پنج کارت متوالی با همان لباس نیز امکان‌پذیر اسـت «دراین حالت دو نفر در زیر سه قرار میگیرند ؛ با آس میتوانند کم یا زیاد شوند» – بـه عنوان مثال می‌توان هشت کلوچه ؛ نه قلمه ؛ ده از بیل ؛ یک قلمه بیل ؛ و یک ملکه از بیل. بین گرگرفتگی هاي‌ دارای رتبه برابر ؛ کت و شلوار تعیین می‌کند کـه کدام بالاتر اسـت.

بازی دو بزرگ

4- بازی را ادامه دهید تا همه ی عبور کنند. قوانین دو بزرگ شـما را ملزم میکند کـه کارتهایی با رده بالاتر و همیشه از هر ترکیبی کـه دور شروع می‌شود قرار دهید. بـه عنوان مثال ؛ اگر بازیکن اول «با سه الماس» ان را سه گانه بازی کند ؛ هر بازیکن متوالی باید یک رده بالاتر داشته باشد.

 

توجه داشته باشید ؛ شـما هرگز موظف بـه بازی کارت نیستید. اگر فکر می‌کنید کـه نگه داشتن کارت هایتان سودمند اسـت ؛ می‌توانید بـه میل خود پاس دهید.

 

از یک گروه پنج کارته می‌توان با یک گروه پنج کارته از نوع دیگر ؛ قوی تر پیشی گرفت. انها بـه ترتیب صعودی در بالا ذکر شده اند «بـه عنوان مثال یک فلاش مستقیم می‌تواند هر پنج ترکیب کارت را شکست دهد».

 

وقتی نمیتوانید کارت بالاتر یا ترکیبی از کارت ها را بازی کنید ؛ باید پاس کنید.وقتی همه ی بازیکنان را نجات دادند ؛ دور جدیدی شروع می‌شود.

بازی دو بزرگ

5- دور جدیدی را شروع کنید. برای شروع دوباره ؛ کارتهای دور قبلی را بردارید و آن ها را کنار بگذارید. بازیکنی کـه پاس نگرفت «کـه بالاترین بازی را انجام داد» ابتدا با بازی هر کارت یا ترکیبی از کارت ها بازی میکند. همانند دورهای قبلی ؛ بازیکنان موفق ممکن اسـت فقط ترکیب کارت هاي‌ بالاتر از همان تعداد «یا تک موزیک درصورت یک کارت» داشته باشند.

 

بازی تا اینجای کار ادامه خواهد یافت تا این کـه یک نفر آخرین کارت خودرا بازی کند. وقتی بازیکن بازیکن کارت خودرا خالی کرد ؛ بـه طور خودکار برنده مشخص می‌شود.

بازی دو بزرگ

6- بـه بازیکنان باقیمانده امتیاز دهید. بـه طور سنتی ؛ دو بزرگ شامل امتیاز دهی برای تعیین نفر دوم ؛ سوم و آخر اسـت. این بـه صورت شمارش امتیازات پنالتی اسـت کـه با توجه بـه تعداد کارت هاي‌ باقیمانده تعیین می‌شود. بازیکنی کـه کمترین امتیاز را داشته باشد دوم ؛ کمترین بعدی ؛ سوم خواهد شد. و بازیکنی کـه بیشترین بازیکن را دارد آخرین خواهد بود.

 

برای کسانی کـه نه کارت یا کمتر در دست دارند ؛ آن ها برای هر کارت یک امتیاز حساب می‌کنند.

 

برای کسانی کـه ده ؛ یازده یا دوازده کارت سخت دارند ؛ انها برای هر کارت دو امتیاز حساب میکنند.

 

برای کسانی کـه هنوز کارت در دست انها اسـت ؛ امتیاز انها بـه طور خودکار 39 خواهد بود «3 امتیاز برای هر کارت».

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *