بازی جنگ war آموزش بازی هیجانی با ورق پاسور بازی وار

بازی جنگ war آموزش بازی هیجانی با ورق پاسور بازی وار

آموزش بازی هیجانی بازی با ورق بازی war

آیا لیدی شانس همیشه بـه شـما بدرخشده اسـت؟ بـه جای این کـه فرصتی در اتاق هاي‌ قمار لاس وگاس پیدا کنید ؛ چرا بـه جای ان بازی War را امتحان نمیکنید؟ جنگ یک بازی شانس اسـت کـه در سراسر جهان انجام می‌شود. برای خودتان مقداری پول پس انداز کنید و با یکی دو نفر زندگی کنید و جنگ کنید.

بازی جنگ نحوه بازی در جنگ «بازی با ورق»

قسمت 1 تنظیم جنگ

هدف بازی را بدانید. هدف از این بازی این اسـت کـه در نهایت همه ی کارت ها را بدست آورید. جنگ طبق معمولً بین دو نفر انجام میشود اما حداکثر چهار نفر می‌توانند بازی کنند. رتبه بندی کارتها در جنگ از بالاترین بـه پایینترین سطح AKQJT اسـت «10» 9 8 7 6 5 4 3 2. هیچ چیز بر آس و 2 غلبه نمی‌کند.

بازی جنگ نحوه بازی در جنگ «بازی با ورق»

2- کارت ها را مرتب کنید. این باید یک عرشه استاندارد از 52 کارت باشد. سعی کنید تا آنجا کـه ممکن اسـت آن ها رابا هم مخلوط کنید ؛ مخصوصاً اگر این یک عرشه کاملاً جدید اسـت.

بازی جنگ نحوه بازی در جنگ «بازی با ورق»

بازی جنگ

3- کارت ها را معامله کنید. رفت و برگشت بین خود و رقیب خودرا انجام دهید تا زمانی کـه دو نفر شـما بـه همان تعداد کارت داشته باشید. هر کدام باید 26 کارت داشته باشید. هیچ یک از بازیکنان نباید بـه کارتهای خود نگاه کنند.

 

اگر با سه یا چهار بازیکن بازی می‌کنید ؛ همان پروتکل را دنبال نمایید. بـه هر بازیکن مقدار مساوی کارت بدهید. اگر با سه بازی می‌کنید ؛ هر بازیکن باید 17 کارت داشته باشد. برای چهار بازیکن ؛ هر بازیکن باید 13 کارت داشته باشد.

بازی جنگ نحوه بازی در جنگ «بازی با ورق»

قسمت- 2 بازی جنگ

کارت ها را رو بـه روی میز قرار دهید. بازیکنان مجاز نیستند بـه کارت هاي‌ خود نگاه کنند. رقیب شـما نیز نباید قادر بـه دیدن کارت هاي‌ شـما باشد. همچنین میتوانید انها را دور از خود نگه دارید.

بازی جنگ

2- تا سه بشمارید و سپس یک کارت را ورق بزنید. هر بازیکن باید هم زمان شمارش معکوس کرده و کارت را ورق بزند. شـما فقط باید کارت بالایی کارتهای خودرا ورق بزنید.

3- کارت هاي‌ خودرا مقایسه کنید تا ببینید کدام بالاتر اسـت. بازیکنی کـه کارت بالاتری دارد در دور خود برنده می‌شود و هردو کارت را جمع میکند تا بـه دست انها اضافه شود.

بازی جنگ

4- وقتی کارتهایی کـه ورق میزنید کارت همان کارت اسـت ؛ بـه «جنگ» بروید. با این حال ؛ لباس کارت مهم نیست. ارزش کارت مهم اسـت. دو جک می‌تواند War را تنظیم کند ؛ یا دو یا چند ده می‌تواند یک جنگ را تنظیم کند یا حتی دو آس می‌تواند یک جنگ را تنظیم کند. بـه عنوان مثال ؛ شـما هردو کارت خودرا ورق می‌زنید و هر یک از “6” را ورق میزنید.

 

اکنون زمان جنگ اسـت. برای رفتن بـه جنگ ؛ هر بازیکن باید سه کارت دیگر رو بـه روی میز قرار دهد. برگه چهارم را ورق بزنید همانگونه کـه وقتی در “جنگ” نیستید کارت را ورق میزنید. هر شخصی کـه کارت چهارم بالاتری داشته باشد شخصی اسـت کـه هر 10 کارت را از دور میگیرد. اگر بازیکنی کارت کافی برای انجام جنگ را ندارد ؛ بازیکن باید کارت آخر خودرا رو بـه رو کند. این کارتی خواهد بود کـه برای بازی در جنگ استفاده میشود.

 

اگر با سه یا چهار بازیکن بازی میکنید: اگر دو یا چند بازیکن برای بالاترین کارت مساوی هستند ؛ هر بازیکن باید دریک کارت بـه صورت رو بـه پایین قرار بگیرد. سپس همه ی کارت بعدی را بـه صورت رو بـه بالا بازی میکنند همانگونه کـه در دور غیر جنگی بازی میکنند. بازیکنی کـه بالاترین کارت را دارد برنده خواهد شد. اگر بین این دو یا چند بازیکن تساوی دیگری وجود داشته باشد ؛ جنگ باید ادامه یابد.

بازی جنگ

5- بازی کنید تا یک نفر برنده تمام کارت هاي‌ عرشه شود. این ممکن اسـت مدتی طول بکشد ؛ زیرا جنگ یک بازی شانس اسـت ؛ اما در روزهای تنبل ؛ این یک روش عالی برای اشغال وقت شـما اسـت.

قسمت 3 تغییرات در جنگ

دو کارت جوکر اضافه کنید. از این‌ها بـه عنوان دو بالاترین کارت در عرشه استفاده کنید. انها میتوانند هر چیزی را شکست دهند و بـه بازیکنانی کـه بـه آن ها تعلق می‌گیرد دست خوبی میدهند.

بازی جنگ

2- بـه روش رومانیایی بازی کنید. Război نسخه رومانیایی War اسـت. در Război ؛ تعداد کارتهایی کـه در “جنگ” بـه صورت رو بـه پایین قرار میگیرند ؛ با توجه بـه تعداد کارتهایی کـه “جنگ” را آغاز کرده اند ؛ تعیین می‌شود.

 

مثال : اگر هردو بازیکن شماره 6 را ورق بزنند ؛ هر بازیکن باید در طول جنگ 5 کارت رو بـه رو قرار دهد و یک کارت ششم را ورق بزند. ارزش تمام کارتهای چهره ده اسـت ؛ بنابر این هر بازیکن باید در طول جنگ نه کارت را کنار بگذارد و دهم را برگرداند.

 

برای تغییر کوتاهتر جنگ با نیم عرشه بازی کنید. از هر کارت دو شماره بردارید «بنابر این دو آس ؛ دو سلطان ؛ دو 3 و غیره» و انها را جدا از نیمه دیگر عرشه قرار دهید. مرتب کردن و فقط از این 26 کارت برای بازی استفاده کنید. بازی خیلی سریع تر پیش می‌رود.

 

قوانین ویژه اي برای کارت ها تعیین کنید. بـه عنوان مثال ؛ در ابتدای بازی ؛ یک وایلد کارت انتخاب کنید.مثال : 2 قلب و 3 الماس را بـه عنوان کارتهای بی نظیر تعیین کنید. حتی یک آس هم نمیتواند در مقابل یک کارت وحشی بایستد.

 

جنگ 52 کارته را بازی کنید. هر یک از 26 کارت خودرا مستقیماً رو بـه روی 26 کارت رقیب قرار دهید. از خط پایین بروید و هر کارت را ورق بزنید ؛ زیرا رقیب شـما هر کارت را ورق می‌زند. جفت کارت هایي را کـه برنده می‌شوید جمع کنید و تکرار کنید. بازی کنید تا زمانی کـه یک بازیکن تمام کارت ها را برنده شود.

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *