امتیازات بازی پوکر آموزش چگونه امتیازات بازی پوکر را یاد بگیریم

امتیازات بازی پوکر آموزش چگونه امتیازات بازی پوکر را یاد بگیریم

چگونه درصد پوکر را یاد بگیریم

دانستن این کـه چگونه شانس ساختن یک دست قوی را ارزیابی کنید ؛ گام اساسی در تبدیل شدن بـه یک بازیکن پوکر خوب اسـت. ارزیابی اي امتیازات بازی پوکر کـه در تعیین شانس پوکر مورد استفاده قرار میگیرد تحت تأثیر عوامل مختلفی اسـت.

 

اما میتوان با استفاده از محاسبات ساده نتیجه گرفت. با درک شانس خود برای کشیدن یک دست مطلوب ؛ می‌توانید سودآوری طولانی مدت خودرا افزایش دهید. اگر میخواهید درصد پوکر را یاد بگیرید ؛ این دستورالعمل ها را دنبال نمایید.


امتیازات بازی پوکر آموزش چگونه امتیازات بازی پوکر را یاد بگیریم
مراحل

1- با درصد بازی پوکر مورد علاقه خود آشنا شوید. تعیین شانس پوکر تا حد زیادی بـه بازی اي کـه انجام میدهید بستگی دارد. بـه عنوان مثال ؛ فرمول دستیابی خاص بـه گل میخ 7 کارته با فرم Texas Hold ’em متفاوت اسـت ؛ مسلماً محبوب ترین بازی پوکر در جهان.

امتیازات بازی پوکر آموزش چگونه امتیازات بازی پوکر را یاد بگیریم

امتیازات بازی پوکر

2- قبل از ارزیابی شانس دست ؛ همه ی متغیرهای همگن را درنظر بگیرید. شانس دست نشان دهنده شانس چرخش و / یا کارت هاي‌ رودخانه اسـت کـه بـه شـما کمک میکند تا دست خوبی داشته باشید.

 

محاسبات خودرا پس از فلاپ انجام دهید. در تگزاس هولدم 2 کارت بـه شـما تعلق میگیرد. سپس فروشنده از 3 کارت بـه نام فلاپ رونمایی میکند کـه همه ی بازیکنان می‌توانند با استفاده از ان قویترین دست ممکن را بسازند.

 

محاسبات خودرا فقط بر اساس حقایقی کـه در معرض شماست قرار دهید. در مقابل تمایل بـه ایجاد پیشبینی در مورد کارتهایی کـه بازیکنان دیگر در دست دارند مقاومت کنید. بـه منظور تعیین دقیق شانس ساختن یک دست قوی ؛ فقط بـه کارتهایی کـه در دست دارید و فلاپ خود نگران باشید.

امتیازات بازی پوکر آموزش چگونه امتیازات بازی پوکر را یاد بگیریم

3- تعداد خروجی هاي‌ موجود در خودرا تعیین کنید. Outs کارتهایی هستند کـه مستقیماً بـه دستی کـه میخواهید بسازید کمک میکنند. در بعضی موارد ؛ ممکن اسـت فقط 2 نتیجه داشته باشید ؛ بـه این معنی کـه شانس دستیابی بـه یک دست مطلوب از راه دور اسـت.

 

در شرایط ایده آل ؛ 1 از 15 خروجی مختلف می‌تواند دستی قوی را تکمیل کند. برای ارزیابی نتایج خود ؛ باید بادقت دست خودرا پس از فلاپ ارزیابی کنید و سپس تصمیم بگیرید کـه بـه چه دستی می‌توانید برسید. بـه عنوان مثال:

هیچ چیز:

اگر کارتهای نگه داری شـما نامناسب و کمتر از حداقل 1 کارت موجود اسـت ؛ برای دستیابی بـه یک جفت 6 نتیجه دارید. بـه عنوان مثال ؛ بگویید کـه شـما 5 و 9 رسم کرده‌اید. هر 3 5 یا 9 باقیمانده در عرشه حداقل یک جفت بـه شـما می‌دهد. بنابر این ؛ شـما 6 دور برای گردش و رودخانه خواهید داشت.

 

جفت جیبی:

اگر کارت هاي‌ نگه داری شـما یک جفت کم اسـت «بـه این معنی کـه حداقل 1 کارت flop بالاتر اسـت ؛ احتمالاً یک جفت بالاتر از بازیکن دیگر بـه یک بازیکن دیگر میدهد» ؛ فقط 2 نتیجه دارید تا 3 نوع یا بهتر داشته باشید.

 

2 کارت اضافی:

اگر 2 کارت دارید ؛ یک آس و یک ملکه بگویید کـه بالاتر از هر 3 کارت فلاپ اسـت ؛ شـما 6 اوت دارید: 3 آیس و ملکه باقیمانده.

 

قرعه کشی فلاش:

قرعه کشی فلاش زمانی اتفاق میوفتد کـه کارت هاي‌ نگه‌داری شـما مناسب باشد و فلاپ شامل 2 کارت از همان لباس باشد. با داشتن 4 کارت مناسب در دست خود ؛ و 13 کارت در هر کت و شلوار ؛ 9 نتیجه برای دستیابی بـه فلاش خواهید داشت.

 

قرعه کشی مستقیم و مستقیم:

برای نشان دادن این سناریو ؛ بگویید کـه شـما جک و 10 الماس را کشیده اید ؛ و فلاپ 9 پیک و 8 و 4 الماس اسـت. شـما با 15 اوت در موقعیت بسیار مطلوبی قرار دارید. هر الماس «9 خروجی برای یک فلاش» یا هر ملکه یا 7 ؛ «6 خروجی برای کامل کردن مستقیم».

امتیازات بازی پوکر آموزش چگونه امتیازات بازی پوکر را یاد بگیریم

4-درصدی را کـه با یک کارت بـه دست خود می‌زنید ارزیابی کنید.برای تعیین شانس کارت کارت رودخانه کـه میخواهید دست خودرا تکمیل کنید ؛ تعداد کارتهای باقیمانده را کم کنید. فقط کارتهایی را کـه در تعیین تعداد باقیمانده درنظر بگیرید. بنابر این برای رودخانه ؛ 46 کارت باقیمانده اسـت: 52 -6 «2 کارت نگه ؛ 3 فلاپ و 1 دور».نتیجه را بـه تعداد کارتهای باقیمانده تقسیم کنید تا درصد دست خودرا پیدا کنید.

امتیازات بازی پوکر آموزش چگونه امتیازات بازی پوکر را یاد بگیریم

امتیازات بازی پوکر

5- درصد فلاپ بـه رودخانه را پیدا کنید: این ارزیابی دشوارتر اسـت زیرا شامل 2 کارت در قرعه کشی هاي‌ جداگانه ؛ چرخش و رودخانه اسـت.

 

برای یافتن درصد دست برای یک تساوی فلاش ؛ تعداد خروجی ها را از تعداد کارت هاي‌ باقیمانده برای نوبت «47-9» کم کنید و بر 47 تقسیم کنید. ضریب 0.81 اسـت.

 

برای رودخانه ؛ خروجی ها «9» را از کارت هاي‌ باقیمانده «46» کم کنید و نتیجه را بر 46 تقسیم کنید. این ضریب 80/0 اسـت.2 ضریب را ضرب کنید. نتیجه 0.65 اسـت.

 

0.65 را از 1 کم کنید تا درصد دست پیدا شود. نتیجه 0.35 اسـت ؛ بـه این معنی کـه شـما 35 درصد شانس برنده شدن دریک بازی برابر را دارید.

امتیازات بازی پوکر آموزش چگونه امتیازات بازی پوکر را یاد بگیریم

6- درصد دست خودرا بـه نسبت شانس تبدیل کنید. این یک مرحله مهم در تبدیل شدن بـه یک بازیکن موثر Texas Hold’em اسـت. برای تعیین این کـه آیا باید در بازی بمانید ؛ باید شانس دست رابا شانس گلدان مقایسه کنید. برای یافتن احتمال دست ؛ این روش را دنبال نمایید.

 

درصد دست خودرا بـه صورت یک شماره کامل بیان کنید. بـه عنوان مثال ؛ 24 درصد 24 می‌شود.100 را بر این شماره تقسیم کنید. نتیجه 4.17 اسـت.نتیجه را بـه نزدیکترین شماره کامل بچرخانید کـه دراین مثال 4 اسـت.برای یافتن نسبت 1 را کم کنید. شانس دست دراین مثال 3-1 اسـت.

امتیازات بازی پوکر

7- شانس گلدان را تعیین کنید. شانس گلدان نشان دهنده تعداد دفعاتی اسـت کـه از 100 بار برای دستیابی بـه تساوی نیاز دارید. بازیکنان حرفه اي پوکر قبل از تماس شرط بندی روی نوبت و رودخانه ؛ شانس گلدان رابا شانس دست مقایسه میکنند. وقتی شانس گلدان بیشتر از شانس دست باشد ؛ شرایط شرط بندی جامد وجوددارد.

 

بعد از فلاپ ؛ 50 دلار در گلدان وجوددارد. بازیکن اول 10 دلار جمع میکند.برای ماندن در بازی ؛ باید با افزایش بازی مطابقت داشته باشید یا شرط بندی را “صدا کنید”.شرط بندی 10 دلار در گلدان 50 دلاری نشان دهنده شانس گلدان 5-1 اسـت.اگر شانس دست شـما بهتر از شانس گلدان اسـت «پایین تر» ؛ در بازی شرط بندی کنید. در غیر این صورت ؛ تا کنید.

 

نکات امتیازات بازی پوکر

برای ارزیابی سریع درصدهای دستی خود ؛ برای تساوی هاي‌ 2 کارته تعداد خروجی ها را در 4 ضرب کنید. هنگام ارزیابی درصد یک رسم واحد ؛ مانند رودخانه در 2 ضرب کنید.هنگام جمع کردن تعداد زیاد ؛ مراقب باشید کـه زیاد شمرده نشوید. تحت برخی شرایط ؛ کارت هاي‌ خاص می‌توانند بـه 2 یا بیشتر دست کمک کنند.

 

بـه عنوان مثال ؛ بعد از فلاپ شـما هم قرعه کشی مستقیم و هم تساوی دارید «مثلا 10 ؛ 9 ؛ 7 و 2 الماس و 8 کلوپ» ممکن اسـت نتیجه بگیرید کـه 17 برتری دارید. برای هر یک از الماس هاي‌ باقیمانده 9 خروجی و برای هر جک یا 6 شماره خروجی وجوددارد کـه کاملاً مستقیم اسـت. در واقع ؛ 15 خروجی وجوددارد زیرا جک و 6 الماس هردو دست را کامل می‌کند.

 

بعضی اوقات اوت اوت ها خروجی واقعی نیستند. در شرایط خاص ممکن اسـت اوت بیشتر از شـما برای رقیب سودمند باشد. یک مثال خوب این اسـت کـه وقتی شـما یک تساوی مستقیم و مستقیم بازی میکنید اما فلاپ 3 کارت مناسب تولید می‌کند.

 

شـما در هر انتهای بازی مستقیم 8 4 have دارید اما کارت هاي‌ مناسب فلاپ در واقع بیشتر بـه نفع رقیب شـما اسـت زیرا کـه یک تساوی بالفعل بالفعل را بـه همراه دارد. بنابر این ؛ خروجی هاي‌ شـما بـه 6 کاهش مییابد.

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *