بازی تاس آموزش و ترفندهای چگونه در بازی تاس برنده شویم ؟

بازی تاس آموزش و ترفندهای چگونه در بازی تاس برنده شویم ؟

آموزش چگونه در تاس برنده شویم

چه در خانه بازی کنید و چه در کازینو ؛ بازی هاي‌ تاس بازی هاي‌ سرگرم کننده شانس و احتمال هستند. بـه طور سنتی ؛ یک بازی تاس بـه یک بازی قمار مانند craps کـه طبق معمولً در کازینوها انجام می‌شود ؛ اشاره دارد ؛ اما بازی هاي‌ خانگی مانند Yahtzee ؛ بدون توجه بـه سن شـما ؛ سرگرم کننده و هیجان همان بازی هاي‌ کازینو را فراهم میکنند.

 

برای افزایش شانس خود برای برنده شدن ؛ می‌توانید از احتمال بازی در مقابل منافع خود استفاده کنید. در این جا چند روش برای درک احتمال بازی هاي‌ تاس و نحوه اعمال این شانس برای برخی بازی ها آورده شده اسـت.

روش1درک احتمال تاس

1- تعداد کل ترکیبات را بیاموزید. دامنه احتمالات بسته بـه تعداد تاس شـما و تعداد طرفهای هر تاس متفاوت خواهد بود. تعداد ترکیبات با توجه بـه تعداد ترکیبات مختلف تاس تعیین می‌شود. برای هر تاس ؛ یک از شش یا 1/6 ؛ یک احتمال وجوددارد کـه هر تعداد مشخصی را بدست آورید ؛ در مجموع شش شماره ممکن اسـت. با هر مرگ شـما تعداد شانس ها افزایش می‌یابد. برای هر تاس اضافی ؛ تعداد کل احتمالات 6 برابر میشود. در مجموع 36 «6 x 6» ترکیب برای دو تاس ؛ 216 «36 6 6» ترکیب برای سه تاس و غیره وجوددارد.

بازی تاس

2- احتمال یک شماره را تعیین کنید. برای تعیین تعداد دفعات چرخش یک شماره ؛ باید بفهمید کـه تعداد تاس شـما چند برابر می‌شود. بـه عنوان مثال ؛ اگر سه تاس دارید ؛ احتمال گرفتن 8 8/21/21 اسـت. ترکیباتی کـه ممکن اسـت 1-2-5 ؛ 1-3-4 ؛ 1-1-6 ؛ 2-3-3 و 2-2-4 باشد. برای هر ترکیبی کـه از سه تاس منحصر بـه فرد استفاده می‌شود.

 

6 ترکیب کلی تاس وجوددارد. برای هر ترکیبی کـه از دو تاس منحصر بـه فرد استفاده می‌شود ؛ 3 ترکیب کلی تاس وجوددارد. برای شماره 8 ؛ دو ترکیب عددی وجوددارد کـه دارای سه تاس منحصر بـه فرد «6 + 6» و سه ترکیب عددی اسـت کـه دارای دو تاس منحصر بـه فرد «3 + 3 + 3» اسـت کـه در مجموع 21 امکان دارد.

بازی تاس

3- احتمال دو بازی تاس را بیاموزید. بیشتر بازی هاي‌ تاس و همچنین تعداد زیادی از بازی هاي‌ رومیزی بـه طور کلی از دو تاس استفاده می‌کنند. یادگیری ارزیابی احتمال دو بازی تاس وقتی تصمیم می‌گیرید کـه استراتژی خودرا در اختیار داشته باشید ؛ می‌تواند مفید واقع شود. ارزیابی احتمال در دو بازی تاس راحت اسـت. بـه سادگی تعداد ترکیبات را در 2 ضرب کنید تا حداکثر تعداد راه هایي کـه می‌توانید بـه ان تعداد برسید را مشخص کنید.

 

بـه عنوان مثال ؛ با غلتک 1 و 6 ؛ 2 و 5 یا 3 و 4 در مجموع 7 ممکن اسـت بدست بیاید. از آنجا کـه دو تاس وجوددارد ؛ تعداد دو برابر ترکیب «3 2 2» وجوددارد کـه در مجموع 6 / 36 ترکیب.

 

همچنین میتوانید از شانس در هر بازی روی صفحه استفاده کنید. بـه عنوان مثال ؛ شـما در حال بازی Monopoly هستید و برای نخستین بار در حالی کـه در زندان هستید ؛ درحال غلتیدن هستید. احتمال این کـه 12 را بچرخانید ؛ 36/1 یا 2.7٪ اسـت. این شانس بالایی نیست ؛ بنابر این ممکن اسـت بخواهید 50 دلار برای بیرون آمدن از زندان پرداخت کنید تا سه نوبت برای بازی نکردن بازی هزینه نکنید ؛ خصوصاً اگر در هر صورت مجبورید در هر صورت پول را بپردازید. 12 رول کنید

 

این آمار بر اساس تاسهای شش وجهی اسـت. اگر بازی شـما از تاس با اضلاع بیشتر استفاده کند ؛ احتمال ترکیب هر شماره تغییر میکند.

بازی تاس آموزش چگونه در تاس برنده شویم

روش 2 بازی Odds in Craps

1- شانس Craps را ارزیابی کنید. Craps یک بازی شانس اسـت ؛ اما شـما می‌توانید از آمار برای تعیین چگونگی شرط بندی خود استفاده کنید. اگر 7 یا 11 بچرخید در نخستین غلتک برنده میشوید. ترکیباتی کـه بـه 7 میرسند 1-6 ؛ 2-5 و 3-4 هستند. از آنجا کـه دو تاس وجوددارد ؛ شـما باید تعداد ترکیبات را در 2 ضرب کنید «3 2 2» ؛ در مجموع 6 فرصت از 36 یا 17 درصد بـه شـما میدهد کـه در نخستین غلتک 7 بزنید.

 

یازده فقط با نورد 6-5 ساخته میشود ؛ بنابر این تعداد کل احتمالاتی کـه 11 میگیرید 2 از 36 یا 5/5 درصد اسـت. برای این کـه از احتمال پیروزی در نخستین رول خود مطلع شوید ؛ 1/6 و 1/18 را اضافه کنید کـه این باعث میشود کـه در نخستین رول شماره برنده را 8/36 یا 22٪ کنید.

 

بـه دنبال رول هاي‌ 2 ؛ 3 و 12 باشید. این‌ها اعداد از دست رفته طبیعی در موشهای صحرایی محسوب می‌شوند و مهم نیست کـه چه شرط میکنید ؛ اگر این اعداد نورد شوند ؛ ضرر می‌کنید. هرچند زیاد نگران نباشید ؛ زیرا احتمال غلت خوردن هر یک از این اعداد 1/36 یا 2.7٪ اسـت.

بازی تاس آموزش چگونه در تاس برنده شویم

بازی تاس

2- خط قبولی را شرط بندی کنید. خط پاس جایی اسـت کـه شـما برای رول 7 یا 11 روی نخستین روال شرط می بندید. شـما میتوانید با پیشنهاد خط عبور شروع کنید ؛ کـه اگر 7 یا 11 رول کنید 22٪ از وقت شـما را در نخستین رول سود می‌دهد. این میتواند یک روش خوب برای ایجاد آرامش در شرط بندی بالاتر باشد.

بازی تاس آموزش چگونه در تاس برنده شویم

بازی تاس

3 -شرط بندی در 6 یا 8. اگر نمیخواهید در خط عبور شرط بندی کنید ؛ می‌توانید روی اعداد امتیاز شرط بندی کنید. اعداد امتیازی اعدادی هستند کـه برنده و بازنده طبیعی نیستند ؛ این رقم 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 8 ؛ 9 و 10 اسـت. وقتی نخستین رول شـما بـه طور خودکار برنده یا باخت نمیشود ؛ در پایان با یک امتیاز کسب می‌کنید ؛ کـه برای بردن باید یکبار دیگر بچرخید.

 

6 ها و 8 ها محتمل ترین اعداد امتیاز هستند و این اعداد نسبت بـه سایر اعداد امتیاز بیشتر بـه شـما پول میدهند. 10/36 ؛ 27٪ وجوددارد ؛ احتمال دارد کـه شماره امتیاز شـما 6 یا 8 باشد. شانس شـما با غلتیدن شماره امتیاز ؛ با احتمال 5/36 یا 13.8٪ ؛ کاهش مییابد. شماره نقطه تطبیق

 

حتی اگر این احتمال کم بـه نظر برسد ؛ برای هر شماره امتیاز بالاترین اسـت. شانس پیروزی شـما با 5 یا 9 36/4 یا 11٪ و با 4 یا 10 36/3 یا 8.3٪ اسـت. این‌ها بسیار کمتر از 13.8٪ احتمال پیروزی شـما در 6 یا 8 اسـت. 

بازی تاس آموزش چگونه در تاس برنده شویم

بازی تاس

4- شانس را کار کنید. حتی اگر در خط باخت باشید ؛ بدون توجه بـه ضررهای کوتاه مدت ؛ پیروی از شانس در درازمدت پرداخت میشود. شانس همیشه خود بـه خود مساوی خواهد شد ؛ اما ممکن اسـت این روند بسیار طولانی تر از انچه پیشبینی می‌کنید باشد. اگر پول زیادی برای سوزاندن دارید ؛ بازی در برابر شانس میتواند یک خطر سرگرم کننده باشد.

بازی تاس آموزش چگونه در تاس برنده شویم

روش 3 با استفاده از شانس در Yahtzee

1- شانس را بفهمید. Yahtzee یک بازی تاس عالی اسـت ؛ اما تکیه بر پنج تاس برای سقوط در راه شـما می‌تواند یک کار دلهره آور باشد. فقط یک احتمال 6/7776 وجوددارد کـه ان ترکیب Yahtzee را پر کنید ؛ کـه بـه هیچ عنوان احتمال خوبی ندارد. احتمال 7056/7776 ؛ یا 91٪ ؛ وجود یک جفت در فهرست شـما وجوددارد ؛ بنابر این ممکن اسـت بخواهید در ابتدای کار برای چیزی بالاتر تلاش کنید زیرا احتمال این کـه حداقل یک یا دو جفت بدست آورید بسیار زیاد اسـت. روی رول نهایی شـما

بازی تاس آموزش چگونه در تاس برنده شویم

بازی تاس

2- شانس Yahtzee را تعیین کنید. برای تعیین احتمال یک Yahtzee ؛ شـما بـه سادگی تعداد ضلعهایی را کـه یک قالب دارد ضرب کنید بـه اندازه تعداد تاس ها «6 6 6 6 6 6 6 6 6». این شماره پایه شـما «7776» اسـت. و از آنجا کـه 6 شماره وجوددارد کـه می‌تواند برای ساخت Yahtzee استفاده شود ؛ بنابر این احتمال شـما 6/7776 یا 0.1٪ اسـت. ترکیب هاي‌ دیگر شانس بسیار بیشتری دارند ؛ بنابر این تسویه حساب در یکی از ترکیب هاي‌ دیگر بـه احتمال زیاد امتیاز بالاتری برای شـما بـه ارمغان می آورد و برنده بازی اسـت تا این کـه همیشه یک Yahtzee را تحمل کنید.

بازی تاس آموزش چگونه در تاس برنده شویم

بازی تاس

3- یک خانه کامل نگه دارید. یک روش خوب برای گرفتن عده اي از امتیازات اضافی در Yahtzee این اسـت کـه همیشه هنگام ظهور یک خانه کامل بگیرید. خانه کامل بـه احتمال خیلی زیاد «300/7776 ؛ 3.9٪» نسبت بـه چهار نوع «150/7776 ؛ 1.9٪» و امتیاز بیشتری کسب میکند «25» بیشتر از چهار بالاترین نوع «24». اگر چه ممکن اسـت بخواهید یک Yahtzee را نیز امتحان کنید ؛ احتمال ان چنان کم اسـت کـه گرفتن امتیازات زود هنگام احتمالاً بـه نفع شـما خواهد بود. بعلاوه ؛ یک خانه کامل می‌تواند در اواخر بازی وقتی واقعا بـه ان احتیاج دارید ؛ دست نیافتنی باشد.

بازی تاس آموزش چگونه در تاس برنده شویم

بازی تاس

4- بـه سمت راست بزرگ بروید. در نخستین رول شـما در بازی ؛ فقط 3.1٪ احتمال دارد کـه یک توپ بزرگ را پرتاب کنید. اگر اتفاق میوفتد کـه سه یا چهار شماره را پشت سر هم می چرخانید ؛ شانس را بازی کنید و بـه غلت زدن ادامه دهید. بگویید شـما یک ترکیب 2-2-3-4-5 رول میکنید. 2/6 یا 33٪ احتمال دارد کـه اگر مجدداً رول کنید 2 یا 6 یا 1 مورد نیاز را برای تکمیل مستقیم بدست آورید. احتمال این کـه 2 برابر کافی برای ساخت چهار نوع داشته باشید یا Yahtzee تقریبا امیدوار کننده نیست ؛ بنابر این با راست حرکت کنید.

بازی تاس آموزش چگونه در تاس برنده شویم

بازی تاس

5- جوایز را دریافت کنید. اگر سه تا چهار 4 ؛ 5 یا 6 را رول میکنید ؛ بـه جای این کـه آن ها را سه و چهار نوع حساب کنید ؛ از آن ها در قسمت بالایی خود بـه عنوان نمره کل خود برای ان اعداد استفاده کنید. این امتیازات بیشتری را بـه نمره کلی بخش بالایی شـما اضافه میکند و بـه شـما کمک می‌کند تا 35 امتیاز خودرا دریافت کنید. اگر انها را از نوع سه و چهار بشمارید ؛ فقط تاس شـما را تضمین میکند. اگر پاداش خودرا دربخش فوقانی کسب کنید ؛ امتیاز ان تاسها را بـه علاوه 35 امتیاز اضافی کسب خواهید کرد.

 

اگر در پایان بازی فقط یک یا دو شماره بالاتر از قسمت آخر باقیمانده باشید تا بـه عنوان کل شماره شـما برای این اعداد حساب شود ؛ ممکن اسـت جایزه خودرا از دست بدهید ؛ کـه این باعث میشود امتیاز کلی شـما 35 امتیاز کاهش یابد. 

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *