بازی Pai Gow Poker آموزش بهترین بازی پوکر در کازینو آنلاین

بازی Pai Gow Poker آموزش بهترین بازی پوکر در کازینو آنلاین

آموزش بهترین بازی پوکر در کازینو آنلاین

Pai Gow Poker یک نوع کارت بازی دومینوی چینی بـه نام Pai Gow اسـت. این یک بازی هیجان انگیز اما آرام کازینو اسـت کـه بسیار محبوب شده اسـت. بازی Pai Gow Poker در واقع یادگیری بسیار ساده اسـت. با درک اساسی از دستان 5 کارته مرتبط با پوکر سنتی و چند قانون ساده ؛ در کمترین زمان میتوانید Pai Gow Poker بازی کنید!

بازی Pai Gow Poker آموزش بهترین بازی پوکر در کازینو آنلاین

قسمت1 یادگیری اصول

1- 10 دست پایه 5 کارته را در پوکر سنتی بیاموزید . Pai Gow Poker نوعی پوکر اسـت کـه از دست سنتی 5 کارته استفاده میکند. با این حال ؛ همه ی بـه جای بازی در برابر سایر بازیکنان روی میز ؛ در برابر دست فروشنده بازی می‌کنند. قبل از بازی Pai Gow Poker ؛ باید خودرا با دستهای اصلی 5 کارته پوکر آشنا کنید.

 

Royal flush:

آس ؛ کینگ ؛ کوئین ؛ جک و 10 لباس مشابه.

 

Straight flush: 5 کارت متوالی از همان لباس مانند آس ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 و 6 باشگاه.

 

4 نوع:

4 کارت مشابه ؛ اما لباس هاي‌ مختلف.

 

خانه کامل:

3 کارت از همان دوغ بـه علاوه 2 کارت از همان رتبه.

 

فلاش:

5 کارت از همان لباس.

 

مستقیم:

5 کارت بـه ترتیب ؛ اما می‌تواند از لباس هاي‌ مختلف باشد ؛ مانند 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛ 8.

 

3 نوع:

3 کارت مشابه.

 

2 جفت:

2 کارت تطبیق از همان رتبه و 2 کارت تطبیق از یک رتبه دیگر.

 

یک جفت:

2 کارت تطبیق.

 

کارت بالا:

کارت بالاترین رتبه در دست.

بازی Pai Gow Poker آموزش بهترین بازی پوکر در کازینو آنلاین

2- از هر کارتی کـه بـه شـما داده می‌شود ؛ 2 دست خودرا بیرون بیاورید. در پوکر Pai Gow در هر دور 7 کارت بـه شـما تعلق می‌گیرد. هنگامی کـه کارت هاي‌ خودرا دریافت کردید ؛ باید بهترین دست 5 کارته و بهترین دست 2 کارته خودرا ترتیب دهید. عقربه 5 کارته شـما باید از دست 2 کارته شـما بهتر باشد. برای دست 2 کارته ؛ بهترین چیزی کـه میتوانید بگیرید یک جفت اسـت.

 

لازم نیست هر 5 کارت بخشی از دست شـما باشد. بـه عنوان مثال ؛ اگر 3 نوع داشته باشید ؛ 2 کارت باقیمانده میتواند بقیه دست 5 کارته شـما را تشکیل دهد.

بازی Pai Gow Poker آموزش بهترین بازی پوکر در کازینو آنلاین

3- سعی کنید هردو دست فروشنده را بزنید تا یک دور برنده شوید. در پوکر Pai Gow ؛ شـما در مقابل فروشنده بازی می‌کنید ؛ نه بقیه بازیکنان میز. اگر همدست 5 کارته شـما و همدست 2 کارته شـما فروشنده را شکست دهند ؛ برنده می‌شوید و شرطی را کـه گذاشته اید دو برابر می‌کنید.

 

هردو دست خودرا در برابر دست فروشنده از دست دهید ؛ سپس شرط خودرا از دست می‌دهید. اگر 1 دست خودرا برنده شوید و فروشنده دیگری برنده شوید ؛ دور با فشار بـه اتمام میرسد و هیچکس برنده این دور نیست.اگر هردو دست شـما فروشنده را ببندید ؛ دراین مرحله فروشنده برنده میشود.

بازی Pai Gow Poker آموزش بهترین بازی پوکر در کازینو آنلاین

قسمت 2بازی دور

1 -فروشنده را برای هر دور انتخاب کنید. اگر در کازینو بازی نمی‌کنید ؛ میتوانید بـه نوبت فروشنده یا “بانکدار” شوید. هدف Pai Gow Poker شکست دادن فروشنده اسـت ؛ نه سایر بازیکنان جدول. بعد از هر دور میتوانید نمایندگی خودرا عوض کنید تا بازی جالب باشد.

بازی Pai Gow Poker آموزش بهترین بازی پوکر در کازینو آنلاین

2- قبل از این کـه دستتان را بگیرید شرط خودرا بگذارید. قبل از این کـه فروشنده 7 کارت بـه هر بازیکن بدهد ؛ هر بازیکن روی میز باید شرط بندی کند. حداقل شرط بندی و حداکثر شرط بندی وجوددارد و شـما باید شرط بندی خودرا بین ان مبالغ قرار دهید.

 

نکته: بعضی از میزهای موجود در کازینوها حداقل و حداکثر مقادیر مختلفی دارند ؛ بنابر این یک جدول انتخاب کنید کـه آسان بازی کنید.

بازی Pai Gow Poker آموزش بهترین بازی پوکر در کازینو آنلاین

3- صبر کنید تا فروشنده 7 کارت بـه هر بازیکن بدهد. پس از شرط بندی اولیه ؛ فروشنده 7 کارت بـه هر بازیکن در جدول میدهد و هر بازیکن شروع بـه شکل دادن 2 دست خود میکند. سپس فروشنده 7 کارت بـه خود می‌دهد ؛ رو بـه بالا می‌شود و دست هاي‌ خودرا مرتب میکند.

 

شـما 7 کارت را کـه بـه شـما تقسیم شده اند نگاهی بیندازید و آن ها را بـه صورت 2 دست درآورید ؛ و انها را رو بـه روی میز قرار می‌دهید.هر بازیکن ؛ از جمله فروشنده ؛ میتواند دستان همه ی را در میز ببیند.

4- دست 5 کارته و دست 2 کارته خودرا تشکیل دهید. کارتهای خودرا جست‌وجو کنید و دست 5 کارته خودرا با بهترین کارتها و دست 2 کارته خودرا با بهترین کارتهایی کـه باقیمانده اسـت ؛ تشکیل دهید.بـه یاد داشته باشید ؛ دست 5 کارته شـما باید از دست 2 کارته شـما بهتر باشد.

قسمت 3 گلزنی در یک دور

1- دست 2 کارته خودرا با دست 2 کارته فروشنده مقایسه کنید. بعد از این کـه همه ی افراد روی میز 2 دست خودرا مرتب کردند ؛ فروشنده 7 کارت انها را معامله می‌کند و دستان 5 کارته و 2 کارته آن ها را تشکیل می‌دهد. دست 2 کارته خودرا با دست فروشنده مقایسه کنید تا ببینید دست شـما بهتر اسـت یا خیر.اگر یک جفت داشته باشید و انها یک جفت داشته باشند ؛ جفت بالاتر برنده میشود.

 

نکته: بالاترین کارت یک دست درصورت نداشتن جفت بالاترین کارت دست دیگر را میزند. اگر 2 بالاترین شماره مطابقت داشته باشد ؛ بیشترین تعداد کارت دوم برنده می‌شود. بـه عنوان مثال ؛ اگر شـما 10 و 4 دارید و فروشنده 10 و 3 دارید ؛ 4 شـما 3 انها را میزند ؛ بنابر این شـما برنده میشوید.

2- دست 5 کارته خودرا با دست 5 کارته فروشنده مطابقت دهید. برای پیروزی در ان مرحله فقط باید دست فروشنده را بزنید ؛ بنابر این بعد از این کـه دست 2 کارته خودرا با دست مقایسه کردید ؛ دست 5 کارته وی را بررسی کنید تا ببینید چطور درکنار شـما قرار میگیرد. بـه یاد داشته باشید 10 دست پایه 5 کارت و چک کنید اگر دست خودرا outranks دست فروشنده.اگر دست شـما دست فروشنده را می بندد ؛ فروشنده ان دست را می‌برد.

3- با شکست دادن هردو دست فروشنده ؛ دور را برنده شوید. اگر هردو دست شـما دست فروشنده را شکست دهند ؛ دراین صورت دو برابر مبلغی کـه شرط می بندید دریافت خواهید کرد. اگر هردو دست خودرا در مقابل دست هاي‌ فروشنده گم کنید ؛ آنگاه فروشنده شرط شـما را جمع میکند و بـه بانک اضافه میکند.قمار میتواند بسیار اعتیادآور باشد. شرط بندی خودرا بـه یک مقدار سالم محدود کنید.

بازی Pai Gow Poker

4- برای رفتن بـه دور بعدی فشار وارد کنید. اگر 1 دست خودرا برنده شوید و فروشنده دیگری برنده شوید ؛ دور با فشار یا تساوی بـه اتمام میرسد. این بدان معناست کـه هیچکس پیروز نمیشود و بازی بـه مرحله بعد می‌رود.بـه عنوان مثال ؛ اگر دست 5 کارته شـما دست 5 کارته فروشنده را شکست دهد ؛ اما عقربه 2 کارته شـما با دست 2 کارت دلال مغلوب شود ؛ دور با فشار بـه اتمام میرسد.

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *