ترفند بازی پوکر تگزاس هولدم آموزش نکات ویژه بازی پوکر

ترفند بازی پوکر تگزاس هولدم آموزش نکات ویژه بازی پوکر

مشاوره تگزاس هولدم

شـما باید مراقب کسانی باشید کـه درباره قمار توصیه میکنید. بازیکنان انواع سیستم ها و خرافات را دارند کـه در نهایت میتواند هزینه هاي‌ هنگفتی را برای شـما بـه مرور زمان متحمل شود.این امر برای ترفند بازی پوکر تگزاس هولدم مانند هر بازی دیگری کـه میتوانید دریک کازینو پیدا کنید صادق اسـت.

 

بنابر این انتظار نداریم کـه نکات و توصیه هاي‌ کورکورانه این صفحه را دنبال نمایید ؛ اما از شـما می‌خواهیم قبل از این‌که آنچه می‌بینید را رد کنید ؛ هر آنچه را کـه این جا می‌خوانید درنظر بگیرید و درباره ان فکر کنید.تمام توصیه هاي‌ موجود در زیر بـه شـما کمک می‌کند تا بازی Texas Holdem خودرا التیام ببخشید ؛ و بیشتر انها بـه شـما کمک می‌کند تا بدون توجه بـه این‌که چه بازی میکنید ؛ یک بازیکن پوکر بهتر شوید.

 

خوش بگذره

این ممکن اسـت یک توصیه عمومی بـه نظر برسد ؛ و شـما مطمئن باشید کـه بخشهای فنی بیشتری را در زیر خواهید خواند ؛ اما دلیلی وجوددارد کـه ما از سرگرم کردن شروع کردیم. این می‌تواند کسل کننده وقتی کـه شـما در حال تلاش برای یادگیری نحوه ي بـه بازی و زمانی کـه شـما در حال تلاش برای التیام بخشد. حتی اگر دستها بـه همان روش پیش نروند ؛ حتی ممکن اسـت برای بازیکنان با تجربه ناامید کننده باشد.

 

اما نکته اي کـه ما در تلاش هستیم بدان اشاره کنیم این اسـت کـه ناامیدی بندرت کمک می‌کند. همیشه وقتی سرگرم می‌شوید بهتر اسـت ؛ بنابر این سعی کنید مثبت بمانید ؛ روی چیزهای خوب تمرکز کنید و سعی کنید در حالی کـه بهتر می‌شوید سرگرم شوید. من شـما ناامید میشوم و کمی استراحت میکنم و سعی می‌کنم ذهن خودرا پاک کنم ؛

 

توجه کنید

درگیر شدن در مکالمه با سایر بازیکنان پشت میز و تلاش برای یافتن کارهای دیگر برای مشغول نگه داشتن ذهن آسان اسـت. اگر مثل این‌که قرار اسـت یک بازی تنگ انجام دهید ؛ میتواند در میز هولدم کاملا کسل کننده باشد.شـما همیشه باید پشت میز توجه داشته باشید حتی وقتی درگیر دست نیستید.

 

در حالی کـه دیدار با بازیکنان دیگر مشکلی ندارد ؛ شـما میتوانید هم زمان بازدید کنید و توجه کنید.

 

هیچوقت نمیدانید چه موقع چیزی را در مورد رقیب یاد می‌گیرید در حالی کـه دستی را تماشا می‌کنید می‌توانید بعدا در جلسه یا در بازی دیگری در آینده علیه او استفاده کنید . بهترین بازیکنان همیشه تماشا میکنند کـه چه اتفاقی میوفتد بـه این امید کـه در آینده مدتی لبه اضافی را از یک موقعیت خارج کنند.

 

هرگز یادگیری را متوقف نکن

این ممکن اسـت بـه نظر عقل سلیم برسد ؛ اما اکثر بازیکنان هولدمن تگزاس بـه نقطه خاصی می‌رسند و تصمیم میگیرند کـه یا بـه اندازه کافی خوب هستند یا بـه سادگی تلاش برای پیشرفت را متوقف میکنند. پوکر یک بازی مادام العمر اسـت و بهترین بازیکنان هرگز یادگیری را متوقف نمی‌کنند.

 

ما بـه بازیکنانی اشاره کردیم کـه سعی دارند یک لبه اضافی کوچک را از یک موقعیت خارج کنند و این همان چیزی اسـت کـه هرگز یادگیری را متوقف نمی‌کند. همیشه بـه دنبال راهی برای پیشرفت و بهتر شدن باشید. این امر مستلزم مطالعه و تلاش مداوم اسـت. بـه دنبال استراتژی ها ؛ کتاب ها و صفحات وب جدید باشید کـه بتوانند بـه شـما در یافتن سوراخ هایي در بازی و یادگیری تکنیک هاي‌ جدید برای التیام کمک کنند.

 

روی یک بازی تمرکز کنید

هنگامی کـه برنده شدن را بـه صورت ثابت شروع میکنید ؛ میتوانید هر انچه را کـه میخواهید بازی کنید ؛ اما همان طور کـه یاد میگیرید یک بازیکن هولدم تگزاس باشید ؛ باید روی یک بازی تمرکز کنید. این بدان معنی اسـت کـه بازی یا محدودیت یا عدم محدودیت و انجام بازی هاي‌ نقدی ؛ یا مسابقات چند میز ؛ یا نشستن و رفتن بـه مسابقات. شـما حتی باید در همان محدوده خرید نزدیک در مقادیر یا محدودیت ها رعایت کنید .

 

وقتی از بازی بـه بازی دیگر می پرید در حالی کـه یاد می‌گیرید چگونه برنده شوید ؛ می‌تواند بر نتایج شـما تأثیر منفی بگذارد. حتی اگر در هر موقعیتی در حال بازی با Texas Holdem هستید ؛ هر بازی متفاوت بـه استراتژی ها و توانایی هاي‌ بازی کمی متفاوت نیاز دارد .

 

بهترین بازیکنان قادر بـه انجام بازی ها و محدودیت هاي‌ مختلف و بدون از دست دادن یک ضربه هستند. و اگر قبل از افزودن بازی دوم بر تسلط بر یک بازی تمرکز کنید ؛ در نهایت نیز میتوانید اینکار را انجام دهید .

 

زیاد بلوف نکنید

تقریبا 100٪ بازیکنان هولدمن تگزاس غالباً بلوف میزنند. میدانیم کـه ممکن اسـت این تعداد بـه طرز تکان دهنده اي زیاد بـه نظر برسد ؛ اما واقعیت دارد. تنها آنهایی کـه رقیب را از میدان بیش از حد اغلب بهترین حرفه اي بازیکنان، و حتی آن ها می‌توانند قربانی بـه بیش از بلوف زدن قرار میگیرند.

 

درست همانگونه کـه در تلویزیون بـه نظر میرسد ؛ راه خودرا برای برنده شدن یک گلدان کاملاً باحال اسـت همان کاری کـه میتوانید پشت میز انجام دهید. اما فقط بـه دلیل خنک بودن بـه معنای سودآوری نیست.

 

راه آسان برای رفع مشکل بیش از حد بلوف ترک بلوف اسـت. بـه سادگی در 10 بار بعدی کـه بـه عنوان تگزاس هولدم بازی می‌کنید ؛ یکبار بلوف نزنید . سپس وقتی دوباره بلوف می‌زنید ؛ فقط برای 10 جلسه بعدی از نیمه بلوف استفاده کنید .

 

شاید کاملاً متعجب باشید کـه چگونه نتایج شـما ناگهان شروع بـه التیام می‌کنند. ما کاملاً مطمئن هستیم کـه اگر بازی خودرا دنبال می‌کنید ؛ دیگر هرگز نمیتوانید بلوف بزنید. یا حداقل فقط بخش کوچکی از زمان را کـه قبلاً بلوف می زدید ؛ بلوف میزنید.

 

دستورالعمل های محکم شروع به کار

بیشتر بازیکنان از عمل لذت میبرند ؛ بنابر این می‌خواهند تا آنجا کـه ممکن اسـت دستان خودرا بازی کنند. نشستن در اطراف تماشای بازیکنان دیگر در حالی کـه منتظر یک دست خوب هستید کسل کننده می‌شود . و خوب اسـت اگر می‌خواهید دسته اي بازی کنید. فقط درک کنید کـه اگر بیش از حد دست بازی کنید ؛ پول بیشتری از دست می‌دهید.

 

اگر می‌خواهید یک بازیکن بلند مدت برنده تگزاس باشید باید دستورالعمل هاي‌ دقیق شروع را تمرین کنید. این بدان معناست کـه شـما احتمالاً باید دستان شـما بسیار کمتر از آنچه در حال حاضر انجام می‌دهید بازی کنید.تنها بازیکنانی کـه نیازی بـه بازی کمتر ندارند بازیکنانی هستند کـه قبلاً برنده هاي‌ بلند مدت ارسال می‌کنند.

 

برای درک دقیقاً انچه کـه باید و نباید بازی کنید تا آنجا کـه شروع کار اسـت ؛ نیاز بـه بحث بسیار بیشتری نسبت بـه فضای موجود دراین صفحه دارد. خبر خوب این اسـت کـه ما یک صفحه هیولا دربخش استراتژی خود داریم کـه شامل تمام مواردی اسـت کـه شـما باید در مورد شروع کار بدانید. بـه محض اتمام خواندن این صفحه باید ان را بررسی کنید .

ترفند بازی پوکر تگزاس هولدم آموزش نکات ویژه بازی پوکر

ترفند بازی پوکر تگزاس هولدم

برای داشتن یک ایده سریع از این‌که چند دست شروع باید بازی کنید ؛ نخستین کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه ردیابی تعداد دستهایی را کـه اکنون بازی میکنید شروع کنید. یک بازیکن بازی حلقه اي کامل باید در جایی بین 15 تا 25٪ از دستان اصلی خود بازی کند. باید 20٪ یا کمتر شلیک کنید تا زمانی کـه بـه یک بازیکن برنده تبدیل شوید .

 

هنگامی کـه اطلاعات و جزئیات بازی Holdem Holding را یاد گرفتید ؛ بازی هایي را کـه میتوانید چند دست دیگر با سودآوری در آن ها بازی کنید ؛ شروع خواهید کرد .

 

بـه عنوان یک قانون کلی ؛ اگر شـما یک بازیکن برنده نیستید ؛ باید کمتر دست بازی کنید. تا زمانی کـه شروع بـه برنده شدن نکنید ؛ تعداد دست هاي‌ خودرا کاهش دهید .عمل ممکن اسـت سرگرم کننده باشد ؛ اما برنده شدن پول در پایان روز بیشتر سرگرم کننده اسـت .

 

بازی تهاجمی کنترل شده

وقتی شـما پرخاشگرانه بازی میکنید ؛ با شرط بندی و زیاد کردن ؛ حریفان خودرا وادار بـه تصمیم گیری بیشتر می‌کند. انها باید تصمیم بگیرند کـه هر وقت شـما با پرخاشگری بازی می‌کنید ؛ باید تماس بگیرید ؛ جمع کنید یا بالا بیاورید. هر وقت وادار بـه تصمیم گیری می‌شوند فرصتی برای خطا پیدا می‌کنند.وقتی مخالفان شـما اشتباه می‌کنند بـه شـما کمک می‌کند پول بیشتری بدست آورید.

 

اما همچنین هنگام بازی بـه شیوه اي تهاجمی باید نظارت شوید . اگر بیش از حد پرخاشگرانه بازی کنید در نهایت می‌توانید نمایشنامه هایي بسازید کـه در طولانی مدت برای شـما هزینه دارد. شـما نیاز بـه یک دست خوب بـه بازی بـه شدت پس از ان مهم اسـت کـه شـما بـه دنبال مشاوره دربخش آخر. ترکیب دست هاي‌ نیرومند شروع کـه ناشی از نیازهای سخت و بازی تهاجمی اسـت ؛ بـه شـما کمک میکند تا سریع تر بـه یک بازیکن هولدم تگزاس برنده شوید.

 

در برابر رقابت فروتر بازی کنید

این نکته نکته اي اسـت کـه تقریبا هیچکس از ان استفاده نمیکند اما آن قدر منطقی اسـت کـه باید خال کوبی ان را روی بازوی خود داشته باشید. اگر می‌خواهید در جدول نگه داری تگزاس پیروزی بیشتری را شروع کنید ؛ بلافاصله یک دسته بازیکن پیدا کنید کـه نمی‌توانند بـه خوبی شـما بازی کنند.

 

میز رابا آماتورها ؛ مستی ها و هر چیز دیگری کـه می‌توانید پیدا کنید پر کنید. فقط تا زمانی کـه مخالفان شـما خیلی خوب نباشند ؛ شـما یک حرفه اي بـه نظر میرسید.

 

مهم نیست کـه چقدر در بازی خوب یا بد هستید ؛ بـه سادگی بازیکنانی پیدا کنید کـه از شـما بدتر هستند و بلافاصله پول بیشتری خواهید گرفت .

 

خیلی زود تنگ بازی کنید

این امر با بخش بعدی و با بخش قبلی در مورد دستورالعمل هاي‌ دقیق شروع دست همراه اسـت. موقعیت اولیه ؛ از جمله پرده ؛ بدترین مکان برای قرار گرفتن در دست تگزاس اسـت. شـما باید قبل از هر یک از مخالفان خود عمل کنید و اغلب در بازرسی دست مشکل خواهید داشت.

 

این بدان معناست کـه وقتی تصمیم دارید از موقعیت اولیه بازی کنید ؛ باید قوی باشید . قدرت مخالفان شـما در مقایسه با مهارت هاي‌ شـما نیز دراین اسـت کـه در چه محدوده اي از دستها میتوانید بازی کنید. اما هرچه از موقعیت اولیه محکمتر بازی کنید بهتر اسـت.

 

در بعضی از بازی ها شـما باید فقط از موقعیت اولیه بـه جیب هاي‌ آس ؛ پادشاهان ؛ ملکه ها و آس آس بچسبید . این بیش از حد تنگ بـه نظر می‌رسد ؛ اما اگر می‌خواهید سود خودرا بدست آورید ؛ تصمیم گیری دقیق در شروع کار بـه دست نیاز دارد .

 

اواخر موقعیت برای برندگان است

شاید این جمله زیبا بـه نظر برسد یا ممکن اسـت هنگام خواندن عنوان اینبخش لبخند شـما را برانگیخته باشد ؛ اما این یک واقعیت جدی اسـت کـه هر بازیکن هولدم تگزاس باید در جلوی ذهن خود بسوزد .

 

شـما باید درحدود 75٪ از دست هایي کـه از موقعیت دیر هنگام بازی می‌کنید بازی کنید . مطمئن شوید کـه نمی فهمید باید 75٪ از دستهای موقعیت دیر را کـه میبینید بازی کنید. این مقاله میگوید کـه از بین تمام دستهایی کـه در نهایت با دیدن یک فلاپ مواجه میشوید ؛ 75٪ انها باید از موقعیت دیررس باشند.

 

اواخر موقعیت بـه شـما این مزیت را میدهد کـه ببینید همه ی مخالفان قبل از اقدام شـما چه کاری انجام میدهند و همچنین بـه شـما امکان میدهد چندین بار کارت آزاد را در پیچ یا رودخانه بررسی کنید. این مزایا تا حد زیادی بـه بازی سودآور کمک میکند.

 

تصمیم درست بگیرید – هر چیز دیگری از خود مراقبت می کند

یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی کـه بازیکنان کم تجربه هولدم تگزاس مرتکب شده اند ؛ پایه گذاری افکار آن ها در مورد چگونگی بازی یک جلسه در نتایج پولی خود اسـت. این ممکن اسـت بهترین روش برای قضاوت در مورد نحوه بازی بـه نظر برسد ؛ اما در طولانی مدت فقط یک تصویر واقعی بـه شـما میدهد .

 

بهترین بازیکنان می فهمند کـه انها باید در هر شرایطی بهترین تصمیمات بازی را بگیرند و مهم نیست کـه دریک دست مشخص یا جلسه بازی چه اتفاقی میوفتد ؛ مهم نیست کـه بـه نتایج مربوط می‌شود. بـه عبارت دیگر ؛ شـما میتوانید یک دست را اشتباه بازی کنید و همان‌ گونه ان را برنده شوید ؛ اما با گذشت زمان اگر بـه بازی اشتباه ادامه دهید ؛ برای شـما هزینه دارد. و شـما میتوانید یک دست را بـه درستی بازی کنید و ببازید ؛ اما در طولانی مدت با بازی بـه بهترین روش بیشتر پیروز می‌شوید .

 

مثال شماره 1

اگر آس هاي‌ جیبی دارید ؛ از موقعیت اولیه بلند شوید ؛ یک بازیکن بالا می‌رود ؛ همه ی را بـه داخل می آورید ؛ و آن ها تماس می‌گیرند ؛ شـما بـه بهترین شکل ممکن دست بازی کرده‌اید . اگر بتوانید همه ی چیز رابا آسهای جیبی خود قبل از فلاپ بالا بیاورید ؛ در دراز مدت پول زیادی بدست خواهید آورد .

 

اما هر چند وقت یکبار رقیب شـما خوش شانس میشود و با جیب هاي‌ آس بازنده میشوید. اما بـه یاد داشته باشید مهم نیست کـه چه اتفاقی روی این دست میوفتد ؛ بـه شرطی کـه ان را درست بازی کنید.

 

مثال شماره 2

شـما بعد از فلاپ یک گل مستقیم شلیک می‌کنید و با یک بازیکن تهاجمی روبه‌رو می‌شوید کـه مرتباً با شـما شرط بندی می‌کند. شـما بـه امید این‌که بتوانید یکی از چهار کارت را بزنید برای تکمیل مستقیم خود تماس میگیرید ؛ اما در نزدیکی شانس گلدان صحیح تماس ندارید .

 

گاهی اوقات قصد دارید مستقیماً روی پیچ یا رودخانه شلیک روده کنید ؛ اما اگر شانس مناسب گلدان را کسب نکنید ؛ زمان کافی برای کسب درآمد را ندارید . شات روده خودرا از هر 47 بار چهار بار خواهید زد و اگر در پیچ ان را نزنید از هر 46 بار چهار بار ان را بـه رودخانه میزنید.

 

تمرکز خودرا بر این بگذارید کـه همیشه بهترین تصمیمات بازی را بگیرید و بگذارید هر چیز دیگری از خودش مراقبت کند. هرچه درصد تصمیم صحیح شـما بیشتر باشد ؛ در حرفه پوکر خود پیروز خواهید شد .

ترفند بازی پوکر تگزاس هولدم آموزش نکات ویژه بازی پوکر

ترفند بازی پوکر تگزاس هولدم

فرمول ساده

بـه نظر میرسد کـه همه ی همیشه بـه دنبال میانبر یا فرمول ساده هستند. چگونه دیگر می‌توانید تمام پول هایي را کـه مردم با فروش سریع برنامه هاي‌ ثروتمند خود بـه دست می آورند توضیح دهید؟ برخی این را فرهنگ فست فود مینامند. ما ان را میخواهیم و همین همین حالا هم میخواهیم .

 

بازی Texas Holdem نسبتاً آسان اسـت اما برای تبدیل شدن بـه یک بازیکن برنده بـه مطالعه و تمرین زیادی نیاز دارد . اما یک فرمول ساده وجوددارد کـه هر بازیکن برنده از ان استفاده میکند. و بهترین خبر این اسـت کـه برای شروع استفاده از ان لازم نیست منتظر بمانید تا تجربه بیشتری کسب کنید یا بیشتر بدانید. میتوانید از امروز استفاده کنید. فرمول اینجاست.

 

وقتی مورد علاقه یا پیش دستی هستید ؛ باید مقدار پول گلدان را بـه حداکثر برسانید و هنگامی کـه بـه یک دست برنده یا پشت دست می‌کشید ؛ باید مقدار پول گلدان را بـه حداقل برسانید .

 

تخفیف ندهید چون خیلی ساده بـه نظر می‌رسد. حقیقت این اسـت کـه اگر چه فرمول ساده اسـت ؛ اما آسان نیست. اما وقتی توصیه هاي‌ قسمت آخر درباره همیشه تصمیم گیری صحیح رابا این فرمول ساده ترکیب کنید ؛ از این‌که نتایج هولمز تگزاس شـما چقدر بهتر اسـت حيرت زده خواهید شد .دفعه بعدی کـه هولدمای تگزاس را بازی کردید ؛ در مورد هر دستی کـه بازی میکنید ؛ از نظر مکان قرار گرفتن در هر دست ؛ بـه پیشرفت فکر کنید.

 

شما جلوتر هستید یا عقب؟

چگونه میتوانید پول موجود در گلدان را بـه حداکثر برسانید یا چگونه میتوانید گلدان را تا حد ممکن کوچک نگه دارید؟ بـه حداکثر رساندن مقدار موجود در گلدان بـه اندازه شرط بندی تا حد ممکن ساده نیست. در حالی کـه بازیکنان دیگر را نیز در دست دارید ؛ باید در بیشترین حد شرط بندی کنید . اگر همه ی کارها را انجام دهید و بازیکنان دیگر برابر کنند ؛ مبلغی کـه میتوانید برنده شوید را بـه حداکثر نرسانده اید .

 

مطمئناً اگر محدودیت تگزاس را بازی می‌کنید ؛ بـه اسانی شرط می بندید ودر هر فرصتی کـه جلوتر هستید ؛ بازی را بالا می‌برید. و هنگامی کـه در حال طراحی و یا پشت دست هستید ؛ چک می‌کنید و تماس می‌گیرید .

 

چالش بعدی تعیین زمان واقعی هدایت یک دست و زمان عقب بودن اسـت. واقعیت این اسـت کـه گاهی اوقات حتی بهترین بازیکنان هم نمیدانند کـه کجا دریک دست ایستاده اند . اما آن ها طبق معمولً ایده اي دارند و می‌توانند با استفاده از انچه میدانند ؛ شانس و درصد انها حدس خوبی بزنند تا احتمال هدایت یا دنباله روی انها را در هر نقطه از دست تعیین كنند.شـما قادر خواهید بود از همان موارد برای کمک بـه شـما در هنگام دستیابی بـه تجربه در تعیین محل قرار گرفتن دریک دست استفاده کنید.

ترفند بازی پوکر تگزاس هولدم

بانک

حساب بانکی شـما ارتباط مستقیمی با نتایج شـما در جدول ها ندارد ؛ اما می‌تواند پیامد های مستقیمی بر وضعیت روانی شـما هنگام بازی داشته باشد. ایده کلی این اسـت کـه شـما باید سعی کنید یک بانکدار بـه اندازه کافی بزرگ داشته باشید کـه بتوانید در هر موقعیت سود آوری کـه از ان عبور میکنید بازی کنید.

 

واقعیت این اسـت کـه اکثر بازیکنان دارای یک حساب بانکی هستند کـه فرصت هاي‌ آن ها را تا حدودی محدود میکند. اما نکته مهم این اسـت کـه شـما باید بتوانید دریک سطح بازی کنید و جایی کـه آسان هستید را محدود کنید . هنگام بازی در تگزاس هولدم هرگز نمی‌خواهید بـه فکر حساب بانکی یا پول خود باشید .

 

این ممکن اسـت خنده دار بـه نظر برسد زیرا شـما با تراشه هایي بازی می‌کنید کـه نشان دهنده پول هستند ؛ اما وقتی نگران اسکناس یا پول خود باشید ؛ این امر بر بازی شـما تأثیر منفی می‌گذارد.

ترفند بازی پوکر تگزاس هولدم آموزش نکات ویژه بازی پوکر

ترفند بازی پوکر تگزاس هولدم

نکته برتر ترفند بازی پوکر تگزاس هولدم

در محدوده هایي کمتر از انچه فکر میکنید می‌توانید برنده شوید بازی کنید و از برنده ها برای افزایش اعتبار خود استفاده کنید. هرگز از سقوط یک یا دو حد نترسید و شرمنده ان نشوید. اگر هرگز نگران اسکناس خود هستید ؛ باید بلافاصله محدودیت پایینتری را بازی کنید.

 

کمترین محدودیتهایی کـه اکثر اتاقهای زنده پوکر پخش میکنند 1/2 بدون محدودیت یا 5/10 محدودیت اسـت. اگر این‌ها بالاتر از احساس اسانی برای بازی هستند ؛ می‌توانید دریک اتاق پوکر آنلاین برای سهام با ۰.۰۵ / .10 بازی کنید. با 10 دلار یا کمتر میتوانید در محدودیت هاي‌ کوچک بازی کنید ودر هنگام بازی در هولدمن تگزاس دیگر نگران اسکناس یا پول خود نباشید .

 

نتیجه ترفند بازی پوکر تگزاس هولدم

وقتی می‌خواهید یاد بگیرید چگونه یک بازیکن بهتر هولدمن تگزاس باشید ؛ احساس غرق شدن در شـما آسان اسـت. حتی وقتی در حال خواندن یک فهرست ساده از توصیه هایي هستید کـه در بالا یافتید ؛ بـه سرعت پیچیده میشود.

 

بنابر این برای کمک بـه شـما در جذب و استفاده از همه ی توصیه هاي‌ این صفحه ؛ ما پیشنهاد می‌کنیم ان را چاپ کنید یا ان را علامت گذاری کنید یا هردو ؛ بنابر این می‌توانید حداقل هفته اي یکبار دوباره ان را مرور کنید تا زمانی کـه همه ی توصیه ها را در بازی خود بگنجانید.

 

هر هفته چند بخش را انتخاب کنید و روی انها کار کنید و قبل از این‌که بدانید بیشتر از انچه ضرر کرده‌اید بـه صورت ثابت برنده خواهید شد . ما خاطرجمعی داریم کـه هر بازیکنی کـه بتواند با موفقیت تمام توصیه هاي‌ این صفحه را در بازی خود بگنجاند ؛ یک بازیکن برنده خواهد بود.

 

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *