بازی مرگ آبجو بازی پرس تاس و شرط بندی مرگ آبجو

بازی مرگ آبجو بازی پرس تاس و شرط بندی مرگ آبجو

بازی پرس تاس و شرط بندی مرگ آبجو

بازی مرگ ماء شعیر کـه بـه ان snappa نیز گفته میشود ؛ یک بازی نوشیدنی سرگرم کننده اسـت کـه شامل پرش تاس از روی میز و تلاش برای گرفتن ان اسـت. برای بازی ؛ ابتدا میز ؛ صندلی ها و لیوان هاي‌ ماء شعیر خودرا مرتب کنید و 2 تیم 2 نفره انتخاب کنید. سپس ؛ خاطرجمعی حاصل کنید کـه قبل از شروع بازی ؛ قوانین اساسی و هدف از مرگ ماء شعیر کلاسیک را درک کرده‌اید. آماده ؛ تنظیم ؛ نوشیدنی!

بازی مرگ آبجو بازی پرس تاس و شرط بندی مرگ آبجو

قسمت1 راه اندازی Classic Beer Die

1میز را دریک اتاق بزرگ یا فضای بزرگ قرار دهید. شـما بـه فضایی نیاز دارید کـه بـه اندازه کافی بزرگ باشد و یک میز مستطیل 8 در 4 فوت «2.4 در 1.2 متر» تنظیم کنید. گزینه هاي‌ خوب شامل حیاط پشتی ؛ زیرزمین یا گاراژ خالی اسـت.

برای جلوگیري از خراب شدن فرش یا چوب سخت با ماء شعیر ریخته شده ؛ محلی را انتخاب کنید کـه دارای کفپوش بادوام باشد ؛ مانند بتن یا کاشی ؛ یا جایی خارج از منزل.

اگر یک میز مستطیل 8 در 4 فوت «2.4 در 1.2 متر» ندارید ؛ می‌توانید از یک جدول با اندازه متفاوت استفاده کنید ؛ بـه شرط آنکه حداقل 6 فوت «72 اینچ» طول داشته باشد.با گذاشتن یک ورق تخته سه لا روی 2 شاخه اره یا سازه هایي با ارتفاع مشابه می‌توانید از یک میز تاشو استفاده کنید یا میز خود رادرست کنید.

بازی مرگ آبجو بازی پرس تاس و شرط بندی مرگ آبجو

بازی مرگ آبجو

2- 4 صندلی را طوری تنظیم کنید کـه انها رو بـه میز باشند ؛ در هر گوشه 1 صندلی. قالب ماء شعیر کلاسیک هنگام نشستن پخش می‌شود ؛ بنابر این هر بازیکن بـه صندلی نیاز دارد. صندلی ها را در گوشه هاي‌ میز مرتب کنید ؛ بـه اندازه کافی نزدیک شوید تا بازیکن بتواند بدون ایستادن دست خودرا روی میز قرار دهد.

بهترین نوع صندلی برای قالب ماء شعیر ؛ صندلی بدون بازو اسـت ؛ مانند صندلی تاشو.سعی کنید صندلی ها را دریک ردیف قرار دهید تا 2 صندلی 1 طرف میز مستقیماً روبروی 2 صندلی طرف دیگر قرار بگیرد.

بازی مرگ آبجو بازی پرس تاس و شرط بندی مرگ آبجو

3-روی هر گوشه میز 1 فنجان قرار دهید. اگر از قوانین سنتی مرگ ماء شعیر پیروی میکنید ؛ هر فنجان را از سمت بلند میز 6 اینچ «15 سانتی متر» و از پا یا سمت کوتاه میز 12 اینچ «30 سانتی متر» قرار دهید. برای یک اندازه گیری سریع ؛ عرض مشت بسته شـما تقریبا معادل فاصله فنجان از کنار اسـت.

می‌توانید از لیوان هاي‌ پینتی استفاده کنید یا اگر نگران شکستن شیشه هستید ؛ لیوان هاي‌ پلاستیکی قرمز Solo را انتخاب کنید.

بازی مرگ آبجو بازی پرس تاس و شرط بندی مرگ آبجو

بازی مرگ آبجو

4- فنجان ها رابا 12 اونس «340 گرم» ماء شعیر پر کنید. برای بازی از هر نوع ماء شعیر استفاده کنید. مردم طبق معمولً از ماء شعیر سبک استفاده میکنند زیرا نوشیدن سریع ان راحت تر اسـت. ماء شعیر مورد علاقه خودرا در هر یک از فنجان هاي‌ روی میز بریزید.اگر نمیخواهید الکل بخورید ؛ میتوانید فنجان ها رابا آب یا یک نوشیدنی غیر الکلی دیگر پر کنید.

بازی مرگ آبجو بازی پرس تاس و شرط بندی مرگ آبجو

5-بـه 2 تیم 2 نفره تقسیم شوید و از هر بازیکن بخواهید روی صندلی بنشیند. فقط 4 نفر دریک زمان ماء شعیر بازی میکنند. هنگامی کـه تیم هاي‌ خودرا انتخاب کردید ؛ بازیکنان را از هم جدا کنید تا 1 تیم روی صندلی هاي‌ 1 انتهای جدول نشسته و رو بـه تیم دیگری باشد کـه در انتهای مقابل نشسته اسـت.

میتوانید تیم هاي‌ خودرا انتخاب کنید یا اگر میخواهید تصادفی باشد ؛ از روی کلاه نام ببرید.اگر بیش از 4 نفر مایل بـه بازی هستند ؛ میتوانید در طول بازی در بازیکنان بچرخید. همچنین می‌توانید بیش از 2 تیم ایجاد کنید و از تیم هاي‌ دیگر بخواهید برنده بازی فعلی باشند.

بازی مرگ آبجو بازی پرس تاس و شرط بندی مرگ آبجو

قسمت2بازی کردن

1-حداقل ارتفاعی را تعیین کنید کـه قالب باید در هر پرتاب بـه ان برسد. این طبق معمولً یا بلندی معادل طول میز ؛ کـه 8 فوت «96 اینچ» اسـت ؛ یا قد بلندترین بازیکن اسـت. اگر در داخل بازی می‌کنید ؛ حداقل ارتفاع نیز میتواند 1 فوت «12 اینچ» از سقف باشد.

این کمک می‌کند تا یک نشانگر یا شی برای اندازه گیری هر پرتاب در مقابل بازی داشته باشید. بـه عنوان مثال ؛ ممکن اسـت از یک چراغ روشنایی نزدیک یا یک قاب درب بـه عنوان ارتفاع استفاده کنید تا بصری داشته باشید.

بازی مرگ آبجو بازی پرس تاس و شرط بندی مرگ آبجو

2- در طول بازی اعداد “5” یا “7” را نگویید. این موارد بـه ترتیب “bizz” و “buzz” شناخته میشوند. اگر شـما بـه طور تصادفی “5” یا “7” رابا صدای بلند صحبت کنید و کسی صدای شـما را بشنود ؛ هم شـما و هم تیمی تان باید یک نوشیدنی بنوشید.

بـه عنوان مثال ؛ اگر جمله اي از این جمله را بگویید ؛ “فراموش نکنید کـه کنسرت تیلور سویفت فردا ساعت 7 اسـت!” در حین بازی ؛ رقیب میتواند شـما و هم تیمی شـما را 1 نوشیدنی بخورد.

بازی مرگ آبجو بازی پرس تاس و شرط بندی مرگ آبجو

بازی مرگ آبجو

3- از بزرگ ترین بازیکن بخواهید تاس ها را زیر دست و روی میز پرتاب کند. فرقی نمیکند چه کسی دریک بازی قبلی برنده شده باشد ؛ بازیکنی کـه از سن بالاتری برخوردار اسـت همیشه بازی جدیدی را آغاز می‌کند. بگذارید 1 تاس از زیر میز با لمس کف دست خودرا بـه سمت بالا بـه هنگام آزاد کردن تاس ؛ بگذارید.

بعضی از افراد با این قانون بازی می كنند كه شـما باید یا قبل از پرتاب تاس روی میز بزنید یا اعلام كنید كه پرتاب می كنید. این مانع از این میشود کـه تیم دیگر جلب توجه کند.اگر شـما یا هم تیمی تان مسن ترین بازیکن هستید ؛ در عوض بازی رابا پرتاب تاس توسط تیم خود شروع کنید.

4- درصورت برگشت از جدول ؛ تاس رابا 1 دست بگیرید تا رقیب امتیاز کسب نکند. اگر موفق شوید ؛ هیچ امتیازی کسب نمیکنید. اگر تاس نگیرید ؛ رقیب شـما 1 امتیاز می‌گیرد. در قالب ماء شعیر کلاسیک ؛ این تنها راه کسب امتیاز اسـت.

برای گرفتن تاس ؛ استفاده از 2 دست یا انجام کارهایی کـه بـه اصطلاح “بـه دام انداختن” مشهور اسـت ؛ نمیتوانید بـه بالای میز بروید ؛ این زمانی اسـت کـه تاس را بر روی بدن می‌گیرید.

اگر صید ناعادلانه اي گرفتید ؛ تاس را بـه رقیب برگردانید. سپس انها میتوانند یک “ضربه برگشت” انجام دهند کـه فقط یک پرتاب مجدد اسـت.

بازی مرگ آبجو

5- اگر تاس در فنجان یا فنجان هم تیمی شـما قرار گرفت ؛ ماء شعیر خودرا بشویید. این یا بـه عنوان “پلانک” ؛ “خرابکاری” یا “غرق شدن” شناخته می‌شود. اگر تاس بـه هر یک از فنجان ها برگشت ؛ هم شـما و هم تیمی تان باید فوراً هر انچه را کـه در فنجان شـما مانده اسـت بنوشید.

بعد از این کـه آبجوهایتان را لرزید ؛ قبل از ادامه بازی انها رابا 12 اونس «340 گرم» دیگر ماء شعیر پر کنید.اگر فنجان خودرا “غوطه ور” کنید ؛ بـه این معنی کـه ان را از پا در آورید ؛ بازی تمام شده و رقیب شـما بـه طور خودکار برنده میشود.

بازی مرگ آبجو

6- تاس را بعد از انداختن هردو رقیب پرتاب کنید. چرخش هاي‌ جای گزین ؛ هردو بازیکن در هر تیم در هر نوبت 1 پرتاب انجام میدهند. وقتی بازیکن بزرگ تر پرتاب کرد ؛ هم تیمی او نوبت می‌گیرد. سپس ؛ تاس ها بـه تیم دیگر تحویل داده میشوند. هردو بازیکن قبل از این کـه دوباره بـه رقیب خود برسد ؛ یک‌بار تاس را پرتاب میکنند.

در هر زمان از بازی ؛ میتوانید آنچه را کـه بـه عنوان “چک فنجان” شناخته می‌شود در میان نوبت ها تقاضای کنید. این زمانی اسـت کـه شـما و حریفان خود خاطرجمعی حاصل میکنید کـه جام ها در موقعیت مناسب خود قراردارند ؛ زیرا در هنگام بازی می‌توانند جابه‌جا شوند.

بازی مرگ آبجو

7- هر وقت تاس را رها کردید یا میز را پرتاب کردید ؛ بنوشید. اگر وقتی نوبت شماست تاس را بریزید و بـه هیچ بخشی از میز برخورد نکند ؛ این “شنیع” نامیده می‌شود و باید 1 نوشیدنی بخورید. بـه همین ترتیب ؛ اگر هنگام انتظار برای پرتاب کردن تاس از دست شـما خارج شود ؛ بـه ان “مرگ شلخته” گفته می‌شود و باید بنوشید.

اگر رقیب تاس را بـه سمت شـما پرتاب کند تا بـه نوبت شـما برگردد و ان را رها کنید ؛ یک استثنا وجوددارد. نیازی بـه نوشیدن نیست.بدانید کـه تیم دیگر وقتی وادار بـه نوشیدن هستید امتیاز کسب نمیکند. نوشیدن و امتیاز دهی در قالب ماء شعیر جدا هستند.

زمان هاي‌ دیگر برای نوشیدن در ماء شعیر آب میوه

هر وقت هم تیمی شـما وادار بـه نوشیدن اسـت و بالعکس

اگر قالب بـه جام شـما برخورد کند

اگر قالب را کوتاه بیندازید ؛ یعنی از روی میز نمی‌رود

اگر قالب بـه سقف برخورد کند

اگر قالب را بـه زیر حداقل ارتفاع پرتاب کنید

اگر قالب با “5” رو بـه بالا روی میز قرار گیرد

بازی مرگ آبجو

8- هنگامی کـه قالب را پرتاب میکنید ؛ امتیاز بگیرید تا بدون این کـه از ان جدا شوید از روی میز برمی گردد این تنها راه نمره دادن در مرگ ماء شعیر اسـت و برای تیم شـما برابر با 1 امتیاز اسـت. بـه همین ترتیب ؛ اگر تیم دیگر هنگامی کـه نوبت بـه انها می‌رسد ؛ قالب را پرتاب کند و بدون آنکه شـما یا شریک زندگی خود ان را بگیرید ؛ از روی میز برگشت ؛ رقیب شـما 1 امتیاز می‌گیرد.

در عده اي از تغییرات ؛ اگر تاس در جام رقیب خودرا بدست آورید ؛ میتوانید 1 تا 2 امتیاز کسب کنید. با این حال در ماء شعیر کلاسیک ؛ این هیچ ارزشی ندارد.

بازی مرگ آبجو

9- بازی را ادامه دهید تا زمانی کـه 1 تیم نمره کل 5 را کسب کند. امتیاز خودرا در طول بازی حفظ کنید یا یک تماشاگر هدف را دنبال نمایید. وقتی شـما یا تیم مقابل بـه 5 امتیاز برسید ؛ “رسیدن بـه بیز” نامیده میشود. نخستین تیمی کـه اینکار را انجام می‌دهد برنده بازی اسـت.

عده اي از تغییرات شامل بازی در “وزوز” اسـت کـه 7 امتیاز اسـت. دیگران نیاز دارند کـه شـما 2 امتیاز ببرید ؛ و شـما تا وقتی کسی اینکار را انجام ندهید وقت اضافه می‌دهید.اگر چندین تیم منتظر بازی هستند ؛ تیم برنده را در جدول بمانید. یک تیم جدید را برای تیم بازنده بچرخانید.

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *