ترفند بازی اسلات چگونه می توان اسلات ها را شکست داد

ترفند بازی اسلات چگونه می توان اسلات ها را شکست داد

چگونه می توان اسلات ها را شکست داد

دستگاه هاي‌ بازی اسلات و خوش رنگ ترین جاذبه هاي‌ یک کازینو هستند. انها با مضامین جالب و ارزشهای برنده تمام پولهای بزرگ خود ؛ بـه گونه اي طراحی شده اند کـه شـما را بـه خود جلب کرده و با کمترین هزینه از پول شـما خالی می‌کنند. اگرچه دستگاه هاي‌ حافظه همیشه بـه نفع خانه هستند ؛ اما می‌توانید با استفاده از چند ترفند بازی اسلات بـه شـما کمک کنید تا شانس خودرا برطرف کنید.

ترفند بازی اسلات چگونه می توان اسلات ها را شکست داد

روش1ایجاد یک استراتژی برای برنده شدن

1- در مورد درصد پرداخت در دستگاه هاي‌ مختلف اسلات تحقیق کنید. شـما می‌توانید این اطلاعات را بـه صورت آنلاین پیدا کنید ؛ زیرا تعداد زیادی از وبسایت ها اختصاص داده شده اند تا درصد پرداخت اسلات در کازینو هاي‌ مختلف را بـه شـما بگویند. در حالی کـه کازینوها این اطلاعات را در معرض بازیکنان معمولی قرار نمی‌دهند ؛ عده اي از افراد داخلی بـه این اطلاعات دسترسی پیدا میکنند و آن ها را بـه صورت آنلاین یا در مجلات و خبرنامه هاي‌ ویژه منتشر می‌کنند.

درصد می‌تواند از 80–98 باشد.درصد پرداخت بـه میزان بازپرداخت شده برای اتومبیل بـه مشتریان بازمی گردد. اگر درصد پرداخت 90٪ باشد ؛ این بدان معناست کـه دستگاه 90٪ از انچه را کـه دریافت میکند پرداخت می‌کند.

ترفند بازی اسلات چگونه می توان اسلات ها را شکست داد

برای افزایش شانس خود ؛ اتومبیل هایي با درصد پرداخت بالاتر انتخاب کنید. انتخاب درصد پرداخت بالاتر ممکن اسـت بـه شانس کلی شـما کمک کند. درصد پرداخت یکی از معدود داده هاي‌ مشخصی اسـت کـه در هنگام انتخاب دستگاه هاي‌ حافظه بـه شـما کمک می‌کند.

با این حال ؛ این آمار بیش از میلیون‌ها چرخش اسـت. از آنجا کـه شـما فقط در مدت زمان کوتاهی در رابطه با این میلیونها چرخش روی دستگاه هستید ؛ می‌توانید واریانس زیادی را در برنده هاي‌ خود مشاهده کنید. این درصد را تضمین نمیکنید.

ترفند بازی اسلات چگونه می توان اسلات ها را شکست داد

ترفند بازی اسلات

اتومبیل آلات رابا کوچک‌ ترین جکپات انتخاب کنید. اتومبیل آلاتی کـه جوایز بزرگ زیادی ارائه می‌دهند طبق معمولً کمتر پرداخت می‌کنند ؛ در حالی کـه اتومبیل هایي کـه جوایز کمتری دارند تمایل بیشتری بـه پرداخت بیشتر دارند. هرچه جک پات بزرگ‌تر باشد ؛ ضربه زدن بـه ان سخت تر اسـت ؛ بنابر این بهتر اسـت دستگاهی با جک پات کوچک تر انتخاب کنید.

از این پدیده بـه عنوان “نوسان” یا “واریانس” یاد می‌شود.حداکثر برنده تمام پولها دستگاه را دوباره بررسی کنید. ممکن اسـت دو دستگاه کاملاً یکسان بـه نظر برسند ؛ اما یکی ممکن اسـت 1500 جایزه اعتباری و دیگری 10 هزار اعتبار پرداخت کند. از حداکثر برنده شدن در اتومبیل خود آگاه باشید.

شرط بندی حداکثر برای افزایش شانس برنده تمام پولها خودرا. بیشتر خودرو ها فقط درصورت شرط بندی حداکثر اعتبار ؛ پاداش و جکپات هاي‌ پیشگام پرداخت می‌کنند. حتی در خودرو هاي‌ غیر مترقی ؛ پرداخت جکپات برای حداکثر شرط بندی اعتباری طبق معمولً بـه طور قابل توجهی بالاتر از هر سطح دیگری اسـت.

از آنجا کـه اگر حداکثر شرط بندی نکنید نمی‌توانید برنده تمام پولها شوید ؛ منطقی اسـت کـه با شرط بندی حداکثر پول خودرا عاقلانه خرج کنید.

ترفند بازی اسلات چگونه می توان اسلات ها را شکست داد

ترفند بازی اسلات

در منطقه اي با ترافیک زیاد بازی کنید. اتومبیل آلاتی کـه هزینه بیشتری بـه انها پرداخت میشود «مشهور بـه ماشینهای “شل”» طبق معمولً در مناطق دید بالا قراردارند. ایده این اسـت کـه صدای پیروزی شـما توجه بیشتری را بـه خود جلب میکند ؛ افراد دیگر را نیز ترغیب میکند کـه بیایند و پول خرج کنند.

ترفند بازی اسلات چگونه می توان اسلات ها را شکست داد

خودرو ها را بر اساس انچه دوست دارید انتخاب کنید تا لذت شـما بیشتر شود. چه اتومبیل هاي‌ ساده تری با یک خط پرداخت یا اتومبیل هاي‌ دارای تعداد زیادی از ویژگی هاي‌ پاداش را دوست دارید ؛ اتومبیل هایي را کـه از انها لذت میبرید بازی کنید.

احتمال نمی‌رود دریک نوع یا نوع دیگر بـه طور قابل توجهی بهتر باشد. بـه یاد داشته باشید کـه شانس نقش اصلی در موفقیت اسلات شـما دارد ؛ بنابر این اگرچه استراتژی شـما پیروزی اسـت ؛ لذت بردن از دستگاهی کـه در ان بازی می‌کنید بـه همان اندازه مهم اسـت.

ترفند بازی اسلات چگونه می توان اسلات ها را شکست داد

روش2 انتخاب نوع دستگاه اسلات

1-اگر مهارت بازی کردن را دارید ؛ دستگاه پوکر ویدیویی را انتخاب کنید. اگر بازیکن پوکر خوبی هستید ؛ پوکر ویدیویی انتخاب خوبی اسـت. این بـه این دلیل اسـت کـه در واقع برای بازی مهارت لازم اسـت ؛ در حالی کـه بیشتر خودرو ها کاملاً بر شانس بنا شده اند. با این حال ؛ فقط اگر میدانید چگونه خوب بازی کنید این دستگاه را انتخاب کنید. در غیر این صورت ؛ هر مزیتی را کـه داشته اید از دست میدهید.

خودرو هاي‌ دارای جک پات ثابت را بیش از جک پات هاي‌ پیشگام امتحان کنید. برای خودرو هاي‌ اسلات پیشگام دو دسته اصلی وجوددارد: “بالاترین پرداخت” و “پیشگام”. با اتومبیل هاي‌ برتر پرداخت ؛ میتوانید حداکثر مقدار مشخصی را برای ان دستگاه خاص بـه دست آورید.

اتومبیل هاي‌ پیشگام باهم مرتبط می‌شوند و حداکثر برنده تمام پولها با توجه بـه چگونگی تعیین میشود هرچه افراد بیشتر آن ها را بازی کنند ؛ مبلغ برنده تمام پولها بیشتر خواهد بود. با این حال ؛ بـه دلیل تعداد افرادی کـه برای ان جکپات حریف هستند ؛ احتمال برنده شدن شـما در خودرو هاي‌ پیشگام کمتر از خودرو هاي‌ ثابت اسـت.

ترفند بازی اسلات چگونه می توان اسلات ها را شکست داد

ترفند بازی اسلات

در بین اتومبیل هاي‌ فلت بال ؛ شانس کلی بـه طور کلی مشابه اسـت ؛ مهم نیست کـه چقدر جک پات بالا باشد.گاهی اوقات بانکی از خودرو هاي‌ مترقی دریک کازینو بـه هم متصل می‌شوند. در موارد دیگر ؛ خودرو آلات در کل ایالت متصل هستند ؛ بـه همین دلیل از انها یک مقدار جکپات بالا برخوردار اسـت.

بر اساس اولویت خود ؛ بین اسلات هاي‌ حلقه اي چرخشی یا ویدئویی را انتخاب کنید. این‌ها اساساً همان سبک اتومبیل هستند ؛ اما یکی دیجیتالی اسـت و دیگری نیست. دستگاه اسلات چرخان حلقه اي طبق معمولً دارای 3 یا 5 حلقه / سیلندر اسـت کـه بر روی آن ها نمادها و جاهای خالی چاپ شده اسـت.

تطبیق این نمادها در ترکیبات خاص منجر بـه پرداخت سود میشود. اسلات هاي‌ ویدئویی همان بازی را دارند ؛ اما ممکن اسـت حداکثر 7 حلقه داشته باشند ؛ کـه هر یک نشان دهنده سه ردیف از پنج سمبل اسـت. شانس برنده شدن شـما برای هردو نوع این اتومبیل ها تقریباً برابر اسـت.

ترفند بازی اسلات چگونه می توان اسلات ها را شکست داد

ترفند بازی اسلات

اتومبیل هاي‌ چرخنده حلقه را برای یک احساس یکپارچهسازی با سیستمعامل انتخاب کنید. متناوباً ؛ اسلات هاي‌ ویدئویی را برای یک دستگاه اسلات چشمگیرتر و سرگرم کننده تر انتخاب کنید. حتی می‌توانید اسلات هاي‌ ویدئویی را پیدا کنید کـه دارای شخصیت هاي‌ کارتونی یا تلویزیونی مورد علاقه شـما هستند. همین مورد برای بازی هاي‌ اسلات آنلاین ؛ کـه محبوبیت بیشتری نسبت بـه بازی هاي‌ زمینی دارند

هردو نوع توسط برنامه اي بـه نام مولد اعداد تصادفی «RNG» بازرسی می‌شوند کـه نتیجه هر چرخش را تعیین می‌کند و تعیین نتیجه چرخش هاي‌ آینده را غیرممکن می‌کند.

ترفند بازی اسلات چگونه می توان اسلات ها را شکست داد

روش 3 بازی اسلات

قبل از نشستن با قوانین مربوط بـه دستگاه آشنا شوید. اگر آن ها را نمی فهمید ؛ اگر از آنلاین استفاده می كنید از یكی از مشاغل بپرسید یا با خدمات مشتری تماس بگیرید. شـما باید درک کنید کـه چه ترکیباتی بیشترین سود را برای شـما بـه همراه خواهد داشت ؛ بـه خصوص برنده تمام پولها.

شرط خودرا بگذارید برای بازی کردن یک دستگاه اسلات ؛ ابتدا باید اسکناس یا سکه وارد کنید. وقتی پول خودرا وارد می‌کنید ؛ مقدار معادل اعتبارات نمایش داده می‌شود. حرکت بعدی شـما بـه نوع ماشینی کـه انتخاب کرده‌اید بستگی دارد. با اتومبیل هاي‌ جدیدتر ؛ ممکن اسـت از کارت پر از اعتبار استفاده کنید ؛ دقیقاً مانند کارت اعتباری ؛ کـه توسط کازینو آماده میشود.

در اسلات هاي‌ چرخان حلقه ؛ دکمه اي را فشار دهید کـه علامت “بازی یک اعتبار” را فشار دهید تا زمانی کـه بـه تعداد سکه هایي کـه می‌خواهید بازی کنید برسید. سپس دکمه “چرخش چرخ” را بزنید یا دسته را بکشید. اگر میخواهید شرط بندی بزرگ کنید ؛ می‌توانید دکمه اي با علامت “play max credits” را بزنید کـه حداکثر سکه هاي‌ مجاز در ان دستگاه را بازی می‌کند.

ترفند بازی اسلات چگونه می توان اسلات ها را شکست داد

ترفند بازی اسلات

در اسلات هاي‌ ویدئویی ؛ باید دو دکمه را فشار دهید تا شرط خودرا کامل کنید. ابتدا یک دکمه را برای تعداد خطوط پرداختی کـه می‌خواهید فعال کنید فشار دهید و سپس یک دکمه دوم را فشار دهید تا انتخاب کنید چند واحد اعتبار در هر خط شرط بندی کنید. اسلات هاي‌ ویدئویی بـه طور کلی دارای پنج حلقه چرخان روی صفحه هستند.

خطوط پرداخت خودرا انتخاب کنید. پرداخت شـما با ترکیبی از برنده نمادهایی کـه در انچه خط پرداخت نامیده می‌شود ؛ تعیین می‌شود. در اتومبیل هاي‌ چرخشی حلقه اي کلاسیک ؛ فقط یک خط پرداخت در چهره دستگاه نشان داده میشود ؛ اما اتومبیل هاي‌ ویدئویی خط پرداخت بیشتری ارائه میدهند.

اسلات هاي‌ چند خطی مدرن ممکن اسـت 9 ؛ 15 ؛ 25 ؛ 50 یا حتی بیشتر از همه ی خط پرداخت داشته باشند.خطوط پرداخت را می‌توان بـه صورت افقی ؛ عمودی ؛ مورب و حتی در زیگزاگ نشان داد.

روش 4 با پول نقد هوشمند بودن

حد خودرا بدانید. قبل از ورود بـه کازینو یک “حد ضرر” و یک مقدار “دو برابر پول من” تعیین کنید. اگر برنده شدید ؛ وقتی مبلغ اولیه خودرا دو برابر کردید ؛ متوقف شوید. اگر ضرر میکنید ؛ وقتی بـه حد ضرر خود رسیدید متوقف شوید.

این باعث می‌شود شـما بیش از توان مالی خود در کازینو هزینه نکنید. بـه علاوه ؛ تعیین محدودیت برد بـه شـما کمک می‌کند تا جلوتر بیایید. اگر بـه شرط بندی ادامه دهید ؛ می‌توانید هر انچه برنده شده اید را از دست دهید.

بـه عنوان مثال ؛ ممکن اسـت تصمیم بگیرید کـه وقتی در کازینو هستید فقط 50 دلار هزینه کنید. این “حد ضرر” شماست. بنابر این وقتی پول نقد شـما به پایان رسید یا برنده هاي‌ شـما برابر با 100 دلار بود ؛ متوقف می شدید.

یک برنامه بلند مدت تنظیم کنید. اگر تعطیلات خودرا دریک شهر قمار می گذرانید یا چند روز برای بازی وقت می گذرانید ؛ بهتر اسـت بدانید کـه چگونه بودجه خودرا برای تأمین طول سفر خود پیشبینی می‌کنید. انچه میتوانید انجام دهید در این جا اسـت:

ترفند بازی اسلات

تصمیم بگیرید کـه چند روز بـه کازینو راه پیدا کنید و چه مدت در هر جلسه قمار کنید.کل حساب بانکی خودرا بـه تعداد روز تقسیم کنید و سپس ان کمک هزینه روزانه را بـه تعداد ساعاتی کـه قصد دارید هرروز بازی کنید تقسیم کنید. این بـه شـما میگوید کـه در هر ساعت چقدر میتوانید از دست بدهید.

بـه عنوان مثال ؛ شـما با یک اسکناس 2000 دلاری وارد آتلانتیک سیتی می‌شوید و قصد دارید 5 روز در آنجا بمانید. بـه شـما این امکان را میدهد کـه روزانه 400 دلار شرط بندی کنید. شـما تصمیم می‌گیرید کـه میخواهید در کل چهار ساعت در روز بازی کنید. این بدان معناست کـه شـما توانایی پرداخت 100 دلار در ساعت را دارید.

برای بازرسی هزینه هاي‌ خود برنامه پشتیبان تهیه کنید. ممکن اسـت تعجب کنید کـه چقدر سریع میتوانید با بازی در اسلات ؛ حساب بانکی خودرا طی کنید. با خودپردازهایی کـه بـه اسانی در کف کازینو واقع شده اند ؛ ممکن اسـت بیشتر از انچه در تلاش برای غنی سازی ان هزینه کرده‌اید هزینه کنید.

مبلغ نقدی از قبل تعیین شده را بـه همراه داشته باشید تا قمار کنید و کارت هاي‌ اعتباری و نقدی را در خانه یا اتاق هتل بگذارید تا خطر هزینه بیش از حد را کاهش دهد.

رفیق با یکی از دوستان خود عهد و پیمان ببندید کـه هزینه هاي‌ بیش از مبلغ توافق شده یک دیگر را متوقف کنید.بازی با سکه بـه جای تغذیه صورتحساب در دستگاه ؛ زمان بازی شـما را افزایش می‌دهد.

هر برنده اي کـه بـه دست می آورید بـه جیب بزنید. فقط با پول حساب اولیه خود بازی کنید. بـه این ترتیب ؛ شـما با دست خالی دور نخواهید شد. آنچه را کـه برنده می‌شوید از دست نمی‌دهید ؛ کـه نتیجه مثبتی ندارد.

ترفند بازی اسلات

اگر کازینو دارای یک سیستم کارت باشد ؛ انجام اینکار دشوارتر اسـت. با این وجود ؛ می‌توانید برنده هاي‌ بزرگ را وقتی اتفاق میوفتد نقد کنید.

برای کسب مزایا بـه باشگاه کازینو بپیوندید. اگر دریک کازینو زمینی بازی می‌کنید بـه باشگاه هاي‌ اسلات بپیوندید یا از پیشنهادات جایزه اي کـه خدمات آنلاین بـه مشتریان وفادار انها میدهند استفاده کنید.

این باشگاه ها غالباً برای بازی در جایگاه هاي‌ نقدی جایزه نقدی ارائه میدهند ؛ در حالی کـه دیگران ممکن اسـت در مواردی مانند بوفه یا اقامت در هتل بـه شـما تخفیف دهند. این پیشنهادات بر اساس تعداد سکه هاي‌ شـما در دستگاه هاي‌ حافظه یا میزان بازی شـما اسـت.

مزایای کازینوها یا سایت هاي‌ مختلف را مقایسه کنید و کازینو را انتخاب کنید کـه بهترین مزایا یا مجلات را برای سطح بازی شـما ارائه دهد.

عده اي از کازینوها حتی عده اي از این امتیازات را بـه عنوان پول نقد پس میدهند و باعث می‌شود دلار قمار شـما حتی بیشتر شود.قبل از چرخش مطمئن باشید کـه همیشه کارت باشگاه خودرا در دستگاه اسلات خود قرار دهید. شـما می‌خواهید برای هر بیت از زمان بازی خود اعتبار کسب کنید.

شما در سایت hceap.info همیشه پرطرفدارترین پستهای جهان را خواهید دید

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *